IMDG dagopleiding

Anne Laureyns (Portilog)

Zeevervoer van gevaarlijke producten

Doelstelling

Bent u betrokken bij het transport van gevaarlijke goederen? Dan bent u sinds 1 januari 2010 verplicht om een opleiding over de IMDG-code en de overeenkomstige havenreglementeringen voor gevaarlijke goederen te volgen. Deze verplichting geldt in het bijzonder voor alle personen die in de aangiften worden vermeld hetzij als verantwoordelijke, hetzij als contactpersoon. De International Maritime Organisation (IMO) wenst het aantal overtredingen dat wordt vastgesteld bij inspecties van containers met gevaarlijke goederen en de daaruit voortvloeiende risico's zoals brand aan boord, milieucatastrofe, gevaar voor mensenlevens, ... in te perken.

Doelgroep

Voor wie betrokken is bij de transportketen van gevaarlijke goederen.

Vereiste kennis

Geen specifieke kennis van gevarengoed vereist.

Programma

Toepassingsgebied en implementatie van de IMDG-codeSOLAS (Safety of Life at Sea) conventie m.b.t. het maritieme transport van gevaarlijke goederenGevaarseigenschappen en indeling van gevaarlijke goederenMerking en etiketteringVoorschriften mbt constructie en gebruik van verpakkingen, IBC's, tanksDocumentenStuwing en segregatiePraktisch gebruik IMDG-code

De cursus wordt in het Nederlands gedoceerd, maar er wordt gedeeltelijk gebruik gemaakt van Engelse teksten.
De cursus voldoet aan hoofdstuk 1.3.1.2.1. van de IMDG-code "General Awareness/familiarization training"
De cursus voldoet aan de door de Havenkapiteinsdienst en de Scheepvaartcontrole opgelegde vereisten wat betreft inhoud en opleidingsduur.

Duur

De dagopleiding bestaat uit 1 sessie en een examen. De sessie vindt overdag plaats, van 9.00 tot 17.00 uur; het examen in de voormiddag van 9.00 tot 11.00 uur.

Meer info: http://www.portilog.be/opleidingen/imdg-dagopleiding/

Datum: 
donderdag, september 14, 2017 - 09:00 - 17:00
Prijs: 
€ 320
Organisator: 
Portilog
Sprekers: 
David Van Pelt
Locatie:
Brouwersvliet 33
CEPA
2000
Antwerpen
Belgium
Javascript is required to view this map.
Contactgegevens:

Projectmedewerker: Kelly Eelen

kelly.eelen@porti…
+32 3 205 18 88

Webdesign Desk02