1 op 5 Belgische werkgevers rekruteert buitenlands talent

Redactie
HR

Ondanks de sombere toekomst voor de arbeidsmarkt (met als gevolg een stijgende werkloosheid), blijven bedrijven oplossingen zoeken voor het nijpende en hardnekkige tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Daarom gaan ze onder meer witte raven zoeken in het buitenland.

Eind augustus onderzocht Manpower de talentmigratie wereldwijd in 39 landen en gebieden. Liefst 21% van de 329 Belgische werkgevers bevestigt dat ze heil zoekt in talent uit het buitenland. Daarmee scoren ze net boven het Europese (EMEA) gemiddelde (19%). Belangrijke katalysator voor die stijgende talentmigratie is de groeiende globalisering van de arbeidsmarkt. Toch vreest amper 12% van de Belgische werkgevers een verarming van de thuismarkt.

"In wat we bij Manpower 'The Human Age' doopten, vormt het menselijk talent de ware motor van de groei en ontwikkeling van een onderneming. Meer nog dan het kapitaal", herhaalt Philippe Lacroix, Managing Director Manpower BeLux. "Het gebrek aan gekwalificeerd talent op de arbeidsmarkt mag de ontwikkeling niet in de weg staan, dus moeten bedrijven een strategie ontplooien die toelaat om op een flexibele manier gekwalificeerde medewerkers aan te trekken en te rekruteren op de geglobaliseerde arbeidsmarkt. Aan de overheid om de bedrijven daarbij te steunen en een flexibele mobiliteit van werknemers op de arbeidsmarkten te faciliteren. Een gecoördineerde privaatpublieke samenwerking kan helpen om de talentmismatch tussen vraag en aanbod te counteren."

Uit het onderzoek van Manpower blijkt dat wereldwijd bijna één op vier werkgevers (24%) een beroep doet op buitenlandse werknemers om het gebrek aan binnenlands talent te compenseren. De landen die daarbij het voortouw nemen zijn de Verenigde Staten (75%), Singapore (61%), Japan (48%) en Nieuw-Zeeland (39%). In Europa nemen vooral Noorwegen (36%), Italië (34%) en Oostenrijk (29%) hun toevlucht tot werknemers uit het buitenland. Landen die dan weer minder buiten hun grenzen gaan rekruteren, zijn Brazilië (14%), Columbia (9%), Roemenië (9%), Ierland (8%), China (8%), Polen (8%), Zuid-Afrika (7%) en India (2%).

Welke profielen zoekt men waar in het buitenland?

Werkgevers op zoek naar buitenlandse kandidaten vragen vooral (geschoolde) arbeiders (35%), IT-specialisten (11%), meertalige administratieve medewerkers (10%), medisch personeel (10%) en ingenieurs (5%). De belangrijkste landen waar de Belgische werkgevers zoeken, zijn: Roemenië (12%), Frankrijk (11%), Polen (10%), Marokko (10%), Nederland (7%), de Tsjechische Republiek (6%), Spanje (5%) of het Verenigd Koninkrijk (3%).

In ons land helpt de divisie ManpowerGroup Borderless Solutions bedrijven bij hun zoektocht naar buitenlands talent of begeleidt ze kandidaten die in het buitenland hun kans willen wagen. Het valt op hoe de vraag uit beide hoeken is toegenomen de afgelopen maanden. "Het groeiend tekort aan talent en het internationaal karakter van de Belgische markt zet bedrijven aan om over de grenzen te kijken", legt Damien Van Thielen van ManpowerGroup Borderless Talent Solutions uit. "De projecten variëren. Zo hebben we pas nog een Noor aangeworven voor de klantendienst van een groot luxemerk. Uit Roemenië rekruteerden we HVAC-technici (Heating Ventilation Air Conditioning) en uit Tunesië een luchtvaartingenieur. Of nog: businessanalisten uit Polen en een logistiek manager uit Australië."

Op wereldschaal zijn vooral de ingenieurs gegeerd, gevolgd door arbeiders, al dan niet geschoold. De landen die wereldwijd het best scoren met hun aanbod aan geschoolde arbeid zijn China, India en het Verenigd Koninkrijk.

Weinig drempels om in het buitenland te rekruteren

Opvallend is dat de grote meerderheid van de Belgische werkgevers (76%) op zoek naar buitenlands talent daarbij nauwelijks problemen ondervindt. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het migratievriendelijke en open grenzenbeleid van de Europese Unie. Als er al moeilijkheden opduiken dan is dat vooral op juridisch vlak of met visa, aldus één op tien werkgevers. Vijf procent maakt gewag van taalproblemen. Financiële of culturele drempels zijn er niet.

Surf naar 'The Human Age' op: http://knowledgecenter.manpower.be.

Webdesign Desk02