In 2011 zijn er drie feestdagen die op een zondag vallen

Redactie
Mensen

Wanneer een wettelijke feestdag op
een werkdag valt, dan moet er niet
gewerkt worden, behalve wanneer
het intern reglement of de CAO
van het bedrijf anders voorziet. Dat
is bijvoorbeeld van toepassingen
in bedrijven die 7 dagen op 7
geopend zijn zoals horeca, bepaalde
middenstandszaken of hiermee
gelijkgestelden.

Wanneer een wettelijke feestdag samenvalt
met een feestdag of vrije dag (zondag)
of een gewone inactiviteit in de onderneming,
dan moet de directie de dag
ervoor of erna een vrije (vervangingsdag
toestaan.

In 2011 zijn er drie wettelijke feestdagen
die moeten vervangen worden door een
gewone activiteitsdag, namelijk: zaterdag
1 januari (Nieuwjaar), zondag 1 mei
(Feestdag van de arbeid) en zondag 25
december (Kerstmis).

Hoe worden de
vervangingsdagen vastgelegd?

Vervangingsdagen kunnen op verschillende
manieren worden vastgelegd:

 • In eerste instantie kan het bevoegde
  paritair comité (PC) de vervangingsdag
  vaststellen:
 • indien het PC geen beslissing heeft genomen,
  kan de ondernemingsraad de
  beslissing nemen;
 • indien er geen ondernemingsraad is
  of indien de ondernemingsraad geen
  beslissing heeft genomen, mag de vervanging
  worden geregeld tussen werkgever
  en vakbondafvaardiging;
 • bij het ontbreken van deze laatste gebeurt
  dat rechtstreeks met de werknemers.
  Indien op deze verschillende niveaus
  geen beslissing wordt genomen, kan een
  regeling worden getroffen bij individueel
  akkoord tussen de werkgever en de
  werknemer.

Indien er op geen enkel niveau een akkoord
werd bereikt, wordt de feestdag
gewoon vervangen door de eerste gewone
activiteitsdag die in de onderneming
op die feestdag volgt.
De werkgever is verplicht om voor 15
december 2010:

 • een ondertekend en gedagtekend bericht
  in de lokalen van de onderneming
  aan te plakken waarin de vervangingsdagen
  voor 2011 worden vermeld;
 • een bericht aan te plakken dat de toepassingregels
  vermeldt betreffende de
  inhaalrust voor werknemers die op een
  feestdag zouden worden tewerkgesteld;
 • een kopie van beide berichten bij het
  arbeidsreglement te voegen.

In geval van betwisting of onduidelijkheid
is het verstandig het sociaal secretariaat te raadplegen.

Webdesign Desk02