Afslanking van de provincies

Freddy Michiels
Nieuw provinciehuis.jpg(image/jpeg)

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies enkel nog bevoegd voor taken met een grondgebonden karakter.

Dit komt neer op volgende bevoegdheden:

• Vrije tijd (waaronder Toerisme, Groen en Recreatie)

• Mobiliteit (waaronder fietsostrades)

• Economie, innovatie en samenleving

• Onderwijs en educatie

• Veiligheid

• Ruimte en erfgoed

• Europa en mondiaal beleid

De persoonsgebonden taken en de bijhorende budgettaire middelen, patrimonium en personeelsleden geven zij over aan de Vlaamse overheid of aan een gemeente. Concreet gaat het over de bevoegdheden: Welzijn, Sport, Jeugd en Cultuur.

Flinke afslanking

Vanaf de provincieraadsverkiezingen (op 14 oktober 2018) is er ook een afslanking inzake politieke vertegenwoordiging. Voor de provincie Antwerpen betekent dit een daling van 72 naar 36 provincieraadsleden en van 6 naar 4 gedeputeerden. Het aantal kiesdistricten zal dalen van 8 naar 3, namelijk de kiesarrondissementen Antwerpen, Mechelen en Turnhout.

Dit zijn de feiten en cijfers vanaf 1 januari 2018 voor de provincie Antwerpen:

• 1.675 personeelsleden

• 248 overgedragen personeelsleden naar Vlaanderen, stad Antwerpen of v.z.w.’s

• 231 miljoen euro: provinciaal budget (daling met 30 miljoen euro)

De provincie draagt Foto Museum, MoMu, DIVA, Arenbergschouwburg, De Studio, Wielercentrum Wilrijk over aan de stad Antwerpen. Het Peerdsbos in Brasschaat wordt overgedragen aan de Vlaamse Overheid.

Webdesign Desk02