Antwerpse haven en Shanghai Maritime University starten samenwerking

Redactie

De Antwerpse haven en de Shanghai Maritime University (SMU), een wereldvermaard maritiem kenniscentrum, gaan samenwerken. Vanaf volgend academiejaar zullen vier master studenten aan de SMU beloond worden met een Port of Antwerp Maritime Award. Antwerpen kiest met deze samenwerking resoluut voor de ondersteuning van jong talent. “Young potentials zijn de toekomst, als haven investeren we niet alleen in goede commerciële relaties maar vinden we de ondersteuning van de volgende generaties minstens even waardevol”, stelt Eddy Bruyninckx, CEO van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen die de samenwerkingsovereenkomst in Shanghai ondertekende.

Relatie met China

Over de eeuwen heen is de handel tussen Antwerpen en China aanzienlijk gegroeid en zijn de relaties met verschillende Chinese havensteden behoorlijk geïntensifieerd. Vorig jaar nog werd de 30ste verjaardag van de verzustering tussen Antwerpen en Shanghai uitgebreid gevierd, met een bezoek aan Shanghai onder leiding van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever. Tijdens die missie ondertekenden de havensteden een Memorandum of Understanding waarmee beiden zich engageren om onder meer trainingen voor maritieme professionals op te zetten. Shanghai mag dan wel de grootste haven ter wereld zijn, de imposante havenstad erkent de maritieme kennis en expertise die Antwerpen heeft op allerlei gebieden, zoals port management, het opzetten van verbindingen met het hinterland en het uitwerken van logistieke concepten. APEC, het opleidings- en trainingscentrum van de Antwerpse haven, trainde de voorbije jaren niet minder dan 3800 Chinese professionals. De maritieme kennis over en van Antwerpen is op die manier sterk verankerd in heel wat Chinese havensteden. Dat de naamsbekendheid van de Antwerpse haven de voorbije decennia sterk toenam in China, mag dan ook niet verbazen. Ook de trafiek met het Verre Oosten, en dan vooral met China, zit in de lift in de Antwerpse haven.

Port of Antwerp Maritime Award

In het kader van de koninklijke missie naar China bezoekt de Antwerpse haven een aantal havensteden waarmee het nauwe relaties onderhoudt. In Shanghai werd de samenwerking met de SMU bezegeld. Tijdens de academiejaren 2015-2016 en 2016-2017 zullen telkens vier master studenten beloond worden met de Port of Antwerp Maritime Award. Voorwaarde om te kunnen meedingen naar de Award, waaraan een bedrag van 500 euro is verbonden, is dat de studenten een thesis schrijven over een onderwerp dat met havenactiviteiten te maken heeft en dat idealiter in verband kan worden gebracht met Antwerpen. Een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van SMU en de Antwerpse haven, zullen de vier beste werkstukken bekronen.

Webdesign Desk02