Bart De Wever (Burgemeester Antwerpen):“Met Atypical Antwerp positioneren we de stad als een stad waar innovatie en creativiteit tot het DNA behoren”

Freddy Michiels
Mensen
De Wever 03
De Wever Bart-NVA 2
DE STRANGERS EN DE WEVER 2014-2

Bart De Wever (46) is een late boogschutter (21 december) met de steenbok op de schouder. Volgens de astronomie is het nauwelijks voor te stellen dat een zo beheerst en zichtbaar terughoudend type onder een vuurteken werd geboren. Hij is uit taai hout gesneden, onmiskenbaar schrander, omgeeft zich met bedachtzaam woordgebruik. Wat hij wil, zal hij ook bereiken. Havenschepen Marc Van Peel zegt over hem: “De Wever is wie hij is. In Antwerpen proberen we daarmee te leven.” En dat is niet makkelijk voor zijn tegenstrevers want zijn dossierkennis tijdens een debat is verbluffend en de afstandelijke wijsheid die hij daaraan koppelt verrassend.

Hij is niet bang om verantwoordelijkheid te nemen, ook al is dit soms tegen goedkoop populisme in. Hij heeft zich zeker niet populair gemaakt toen hij verkondigde dat we van besparingen een beleidsvisie moesten maken. Het is geen vanzelfsprekende invalshoek voor een politicus die uiteindelijk droomt herverkozen te worden. Ondanks de besparingsmaatregelen die we al achter de rug hebben, blijft hij aansporen tot bijkomend besparen. De andere partijen moeten later schoorvoetend toegeven – maar drukken dat uit in andere bewoordingen alsof het initiatief van hen komt – dat hij wel eens gelijk zou kunnen hebben, zoals de besparingsronde die de regering op dit ogenblik bezighoudt, aantoont.

Als voorzitter van zijn partij (N-VA) is hij aan zijn laatste maanden bezig. Als burgemeester van Antwerpen hoopt hij een tweede kans te krijgen. Hij is één van de eerste burgemeesters van Antwerpen die een transparant, tolerant en geïnteresseerd economisch beleid voert. Ondernemers en ondernemersorganisaties hebben hem vertrouwen gegeven en het ziet er naar uit dat dit vertrouwen wederzijds is. De manier waarop hij het bedrijfsleven verdedigt is vaak opmerkelijk. De manier waarop hij aandacht schenkt aan meer expertise in het bedrijfsleven evenzeer. Getuige hiervan is de opmerkelijke zet om het havenbestuur voor de helft uit maritieme en economische experts te laten bestaan.

Blue Gate Antwerp wil 2.000 jobs creëren

We troffen hem ter gelegenheid van de bekendmaking van de nieuwe structuur van Blue Gate Antwerp, het watergebonden eco-effectief bedrijventerrein op het voormalige Petroleum Zuid. Dit bedrijventerrein kan op termijn circa 2.000 jobs invullen en daar moet Bopro voor zorgen, samen met de publieke partners (AG Vespa en Business & Innovatie voor stad Antwerpen, PMV en Waterwegen & Zeekanaal voor Vlaanderen). Langs de Schelde wordt en logistieke zone voorzien, op de rest van de site is er plaats voor productiebedrijven en voor onderzoek en ontwikkeling. Het eerste bedrijf (touwenproducent Bexco) opende haar vestiging hier in 2015 en na de grondsanering volgen er in 2017 verschillende andere vestigingen om zo op termijn 64 hectare te vullen. Burgemeester Bart De Wever ziet het belang van Blue Gate Antwerp in een breed kader van economische ontwikkelingen.

Hoe belangrijk is Blue Gate Antwerp

voor het huidig stadsbestuur?

Bart De Wever: “De herontwikkeling van het oude Petroleum-Zuid tot Blue Gate Antwerp is voor dit stadsbestuur een erg belangrijk project. Antwerpen is een stad die – meer dan andere steden van zijn omvang – een industriële basis heeft. Veel steden zijn loutere kantoren- en retailsteden geworden. Niet zo in het Atypische Antwerpen. Dat hebben we te danken aan de haven en zijn chemiecluster. Maar daarbuiten hebben we nog bedrijven die wereldfaam genieten. En tal van kmo’s die zich in nichemarkten hebben gespecialiseerd.”

De belangstelling van de politiek

voor economische ontwikkelingen

is niet overal even groot.

Bart De Wever: “Economische ontwikkeling is cruciaal. Een goede economische groei creëert welvaart. En welvaart creëert middelen om een beleid te voeren waarmee we de stad kunnen doen groeien en waarmee we problemen kunnen oplossen. We willen economische ontwikkeling stoelen op het behoud van onze sterktes. Daarom dat de haven voor ons een prioritaire pijler blijft. We hebben onder meer daarom het bestuur van de haven gemoderniseerd. We blijven ook geloven in onze sterkhouders, zoals de chemiesector.”

Hoe ziet u de ontwikkeling van de economie binnen onze regio?

Bart De Wever: “We willen economische ontwikkeling stoelen op nieuwe trends. Ons economisch departement heeft een studie uitgevoerd naar de groeiclusters waarop Antwerpen zich kan richten. Ik licht er daar twee belangrijke uit. De eerste is hergebruik van afval- en nevenstromen, waar we opportuniteiten zien in de duurzame chemie. Antwerpen heeft een chemische traditie, maar als we niet vernieuwen naar duurzame chemie, zullen we binnen dertig jaar onze wereldpositie hebben verloren. We onderzoeken hoe we hier op Blue Gate Antwerp samen met de chemiesector een incubator voor duurzame chemie,
BlueChem, kunnen oprichten. De Universiteit Antwerpen is hierin, net als Participatie Maatschappij Vlaanderen, VITO, POM Antwerpen, FISCH een gewaardeerde partner. En ook Vlaanderen is een sterk betrokken partij.”

En de tweede groeisector die je als voorbeeld wou geven?

Bart De Wever: “Een andere groeicluster is de digitale economie. Drie jaar geleden stelde die niet veel voor in Antwerpen. We waren de vijfde of zesde stad in de rangschikking van Belgische steden met het grootst aantal start-ups in de digitale sfeer. Brussel en Gent waren koploper. Vandaag zijn we fors opgeschoven in de rangschikking. Brussel blijft nog groter, maar wij zijn de snelste groeier. Er floreren nu in de stad tal van incubatoren, zoals start-it @KBC, Telenet Kickstart, Idealabs… . Allemaal privé-initiatieven. Wij liggen als stad mee aan de basis van BlueHealth Antwerp, waar we samen met Agfa Healthcare, Cronos, iMinds, UZA en UA een incubator voor e-health ontwikkelen, ook een belangrijke groeicluster. Met StartupVillage, het gebouw in de Lange Gasthuisstraat, biedt de stad een eigen plaats voor incubatoren, maar vooral ook een plaats voor doorgroeiers uit al die incubatoren. StartupVillage wordt ook het huis voor een Antwerpse zetel voor iMinds, het succesvolle Vlaamse initiatief in de digitale economie.”

Wat onderscheidt het huidige beleid met het verleden op economisch vlak?

Bart De Wever: “We voeren uit wat we zeggen. “Walk the line,” zeggen de Engelsen. Stad Antwerpen voert via Digipolis een beleid uit van “Buy from start-ups”. Grote opdrachten worden in stukken gesneden, zodat ze behapbaar worden voor start-ups. Dit programma kreeg van Europa een forse financiële impuls waardoor er tal van opdrachten op de markt kunnen gezet worden. We geloven dat we met al deze investeringen, samen met de privésector, Antwerpen internationaal op de kaart kunnen zetten. Met de campagne “Atypical Antwerp” positioneren we deze stad wereldwijd als een stad waar innovatie en creativiteit tot het DNA behoren.”

Krijgt dit wel gehoor in het buitenland?

Bart De Wever: “Die aanpak krijgt zeker gehoor. In november vorig jaar kreeg onze stad de internationale prijs voor beste lokaal start-upbeleid. Het was de eerste keer dat die prijs voor lokale initiatieven werd toegekend. Dat Antwerpen overtuigde was voor sommigen een verrassing maar voor steeds meer kenners niet. Onze stad is een echte beta-stad, een testomgeving die creatief en innovatief talent aantrekt, koestert en laat ontplooien. Nog niet zolang geleden zette de toonaangevende Financial Times Antwerpen op een zeer mooie achtste plek in de lijst van Europese steden met het meeste economisch potentieel. Daarmee zitten we in het gezelschap van steden als Frankfurt en Oslo. Die bekroning geeft weer wat we in huis hebben. We moeten ambitieus blijven. Met Blue Gate Antwerp gaan we het internationaal imago van de stad verder versterken. Zopas was Blue Gate Antwerp een prominent project op de vastgoedbeurs Mipim in Cannes. We zijn ervan overtuigd dat we samen met de privépartner internationale bedrijven kunnen overtuigen om te investeren in Blue Gate Antwerp. Antwerpen is Open For Business. Dat is geen loze slogan die we gebruiken in onze B2B-marketing.”

Freddy Michiels

 

 

Webdesign Desk02