Chauffeurs zitten over het algemeen gelukkig achter het stuur

Redactie
Haven, Transport & Logistiek
Chauffeurs zitten over het algemeen gelukkig achter het stuur

Dat blijkt tenminste uit een Internationaal Randstadonderzoek naar het ‘chauffeursgeluk’. Ze hebben plezier in hun werk en waarderen de relatieve vrijheid en het ‘eigen baas zijn’. Van de chauffeurs noemt 85 procent zichzelf ‘redelijk tevreden’. Minpuntjes zijn er ook, zoals de (onregelmatige) werktijden en het idee dat Oost-Europeanen op den duur chauffeurswerk gaan overnemen.

Uit het Randstadonderzoek, uitgevoerd door Motivaction onder chauffeurs in Nederland, België en Frankrijk, komen opvallende verschillen naar voren tussen de beleving van het vak in deze landen. 22% van de Belgische chauffeurs geeft aan niet zo tevreden te zijn met hun leven. Bij de Nederlanders is dit slechts 15%, maar in Frankrijk is meer dan 30% ontevreden. De Nederlandse chauffeurs zijn het gelukkigst, zij geven hun leven een 7,3. Hetzelfde cijfer geldt voor niet-actieve chauffeurs (met pensioen of werkzoekend). Opvallend: Franse chauffeurs uit deze categorie geven hun leven slechts een 4,3. Belgische en Nederlandse chauffeurs geven een dikke voldoende (7) voor de mate waarin ze op dit moment gelukkig zijn met hun baan.

Vooral vrachtwagenchauffeurs

Werk en geluk op de werkplek zijn veelvuldig terugkerend thema’s binnen Randstadonderzoeken. Eerder onderzocht Randstad al de andere kant van werk, de vervlechting tussen werk en privé en de meest aantrekkelijke jobs. In het nieuwe onderzoek hebben in totaal 719 Nederlandse, 286 Belgische en 500 Franse chauffeurs meegedaan. In het onderzoek zijn vooral vrachtwagenchauffeurs ondervraagd; daarbij kwam onder meer naar voren dat zowel de Belgische als de Nederlandse vrachtwagenchauffeurs vaak internationaal rijden, terwijl de Franse collega’s geen internationale focus hebben.

Aan de ene kant bevestigt het onderzoek het bekende idee dat chauffeurs vinden dat ze de leukste job op aarde hebben. 15% van de Belgische chauffeurs vindt ‘de vrijheid van het beroep’ het meest positieve aspect van het beroep. 12% vindt dan weer het loon het belangrijkste. Ook inhoudelijke aspecten van de job (het rijden zelf, leuke ritten, vrijheid en goede collega’s) dragen een belangrijk steentje bij aan het werkgeluk.

Aan de andere kant stelt het onderzoek het stereotype beeld van de chauffeurs ter discussie. Het blijkt volgens het onderzoek al lang niet meer zo te zijn dat de mannelijke chauffeur de enige kostwinner is die meerdere nachten per week van huis is om de kost te verdienen. Een ruime meerderheid van de chauffeurs (67%) slaapt alle nachten thuis. Minder dan de helft van alle chauffeurs (37%) is enig kostwinner in het gezin.

Werktijden negatief beoordeeld

De Belgische chauffeurs noemen de onprofessionaliteit van de organisatie waarvoor ze werken en het salaris het vaakst als negatieve aspecten. De onzekerheid van een toekomstperspectief is één van de grootste zorgen bij een deel van de Belgische en Nederlandse chauffeurs. Bijna 10% van de Belgische chauffeurs maakt zich zorgen over de toekomst. Slechts 6% ervaart nog steeds de dreiging van ‘valse concurrentie van goedkope rijders’ uit Oost-Europa. Meer dan 30% van alle chauffeurs maakt zich trouwens totaal geen zorgen over de toekomst.

Chauffeurs werken hard

Meer dan de helft van de Belgische en Nederlandse chauffeurs werkt meer dan 40 uur per week. Bijna twee derde van de chauffeurs werkt 5 dagen in de week. Meer dan twee derde van de Belgische en Franse chauffeurs werkt gemiddeld minimaal eens per week over. Meer dan een kwart van de chauffeurs zou bij voorkeur een vierdaagse werkweek hebben. Voor velen blijft het bij ‘dromen’, want bijna een kwart van de chauffeurs is – wellicht uit financiële motieven – juist van plan meer te gaan werken.

Wat verder naar voren kwam in het onderzoek:

  • Driekwart van de chauffeurs heeft geen internettoegang in de cabine. Meer dan een vijfde (22%) van de Nederlandse en Franse chauffeurs zijn in het bezit van een smartphone met internetmogelijkheden.
  • Meer dan een derde van de chauffeurs heeft een social media profiel op Hyves en/of Facebook.
  • Veel chauffeurs geven aan zich lichamelijk fit te voelen, maar zeggen wel te willen minderen met hun ongezonde gewoontes. Velen zouden meer willen sporten, willen stoppen met roken, en nemen te weinig tijd om rustig te eten.

Info: www.randstad.be

Webdesign Desk02