De Belg verwacht een eindeloopbaanbeleid maar 83% wil zelf niet inleveren op loon

Redactie
HR

Delta Lloyd Life heeft zopas de resultaten bekend gemaakt van haar jaarlijkse Nationale Pensioenenquête. Uit de peiling van de pensioenverzekeraar blijkt dat de Belg het steeds minder ziet zitten om te werken tot de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar. 38% van de ondervraagden zegt pertinent ‘nee’. Dat percentage is met 5% gestegen t.o.v. 2012. De gemiddelde gewenste pensioenleeftijd is nog steeds 61 jaar. Maatregelen om aan de pensioenleeftijd te sleutelen oogsten geen bijval.

Een aangepaste en flexibele job en financiële stimuli zou de Belg nog over de streep trekken om langer aan het werk te blijven. 3 op 5 van de ondervraagden vinden dat elk bedrijf een aangepast beleid voor oudere werknemers moet hebben. Maar 83% is niet bereid zelf in te leveren op loon aan het einde van de loopbaan. Het pensioenbewustzijn is aangescherpt, maar vooraleer de Belg bereid is zelf bijkomende inspanningen te leveren, stelt hij duidelijke eisen: maak werk van een eindeloopbaanbeleid en verzeker mij dat er nog centen voor mijn pensioen zullen zijn. Met andere woorden: stem het arbeidsmarktbeleid en het pensioenbeleid maximaal op elkaar af.

Belangrijkste resultaten

 • 1 op 2 Belgen vindt dat hij genoeg gewerkt heeft aan 61 jaar
 • 38% wil niet tot 65 jaar werken (stijging van 5% t.o.v. 2012)
 • 38% vindt dat vervroegd pensioen niet meer van deze tijd is (gelijk t.o.v.
 • 2012)
 • 32% van de ondervraagden kijkt uit naar zijn pensioen (stijging van 7% t.o.v. 2012); hoofdzakelijk om te genieten (64%) en om rustig te leven zonder tijdsdruk (51%)
 • Als stimulansen om langer te werken denkt de Belg vooral aan verhoogde flexibiliteit binnen de job en financiële stimuli
 • 63% verwacht een eindeloopbaanbeleid van werkgevers, terwijl slechts 10%
 • van de werkgevers hier werk zou van maken, volgens de respondenten
 • 83% van de Belgen is niet bereid in te leveren op loon aan het einde van
 • zijn loopbaan
 • Raken aan de pensioenleeftijd is not done en onbelangrijk volgens de Belg

Algemene conclusie

Annelore Van Herreweghe, woordvoerder van Delta Lloyd Life: “De bewustwording rond de pensioenuitdagingen zet zich gestaag verder? Met dank aan de verhoogde aandacht in de Wetstraat en Medialaan. Het pensioendebat was omnipresent in 2012 en is dat nog vandaag. Ondanks de vele sensibiliserende en informerende initiatieven van verschillende actoren blijven we steken op een pensioenbewustzijn en is de fase van call-to-action nog niet bereikt. Een wijziging van mindset vraagt nu eenmaal tijd. En de context van een maatschappij in crisis werkt nu niet bepaald als bevorderende factor. Er wordt veel gevraagd van de Belgische burger. Daar moeten we begrip voor opbrengen. Hij staat vandaag onder druk. Hij kijkt nu al uit naar zijn pensioen, naar een periode van rust en ontspanning. En dan vragen we hem nog eens langer te werken. Zonder dat hij vandaag weet wat zijn pensioen van morgen zal zijn. Logisch dat hij vooral de inspanningen ziet en niet bereid is die te leveren zonder dat hij weet wat hem staat te wachten als hij zelf met pensioen gaat... De Belg verwacht een tegenprestatie: maak werk van een eindeloopbaanbeleid en verzeker mij dat er nog centen voor mijn pensioen zullen zijn. Mits zicht op een mooi pensioenbedrag en een aangepaste en flexibele job kunnen we de Belg ongetwijfeld overtuigen om extra inspanningen te leveren. Als pensioenexpert dringen we aan om het debat verder te verbreden. Pensioen en Werk, het zijn domeinen die overlappen en die synchroon moeten worden aangepakt. Beide moeten maximaal op elkaar worden afgestemd.”

Info: www.deltalloydlife.be

Webdesign Desk02