Eindelijk alcoholslot op komst

Freddy Michiels
Auto & Verkeer
Alcoholslot-blazen

Tussen dromen en werkelijkheid staan soms praktische bezwaren in de weg. Dat wist Willem Elsschot ons al te vertellen. Deze opmerking is zeker van toepassing als het om overheidsbeslissingen gaat in ons land en de toepassing ervan.

Op 12 juli 2009 keurde het parlement de wet op het alcoholslot goed, nadat op 7 februari 2008 toenmalig minister van Mobiliteit (Yves Leterme) een wetsvoorstel hieromtrent had ingediend. Op 15 oktober 2009 werd de nieuwe wet in het Staatsblad gepubliceerd met als datum van inwerkingtreding 1 oktober 2010.

Ondertussen zijn we twee jaar verder en ziet het er naar uit dat de alcoholsloten eindelijk dit najaar zullen kunnen geïnstalleerd worden. Het bedrijf Krautli heeft zich als enige aangeboden om deze toestellen te leveren. De homologatiehouder en producent van het toestel is de firma Dräger.

Dronken chauffeurs zijn moordenaars in spe

Het alcoholslot is een apparaatje waarin je moet blazen. Als je dat niet doet of wanneer het toestel minstens 0,09 mg alcohol per uitgeademde lucht vaststelt (overeenkomstig 0,2 pro mille alcohol in het bloed), dan start de auto niet. Het apparaat is fraudebestendig, naar verluidt, want het is niet mogelijk dat iemand die nuchter is even blaast, terwijl jij dan toch dronken rijdt.

In 2006 was 14 procent van alle gecontroleerde bestuurders die een verkeersongeval met gewonden hadden veroorzaakt, dronken. Het Europees Observatorium voor de Verkeersveiligheid noemt dit een zware onderschatting van het risico want volgens deze organisatie is 25 procent van het aantal doden op de Europese wegen te wijten aan alcoholgebruik.

Laat het duidelijk zijn: dronken autobestuurders zijn moordenaars in spe. Met welke argumenten zij zich ook willen verdedigen, drank en drugs zijn een gevaar achter het stuur. Vooral voor de andere bestuurders, die wel hun verantwoordelijkheid nemen.

Wie voortaan veroordeeld wordt als dronken bestuurder zal verplichtend zo’n alcoholslot moeten aanvaarden. Het toestel kost 1.500 euro, te betalen door de veroordeelde bestuurder maar de politierechter kan die kosten aftrekken van de boete die hij oplegt. Het alcoholslot wordt voor minstens een jaar geïnstalleerd en voor maximum vijf jaar. In uitzonderlijke gevallen – hierover beslist de rechter – kan het ook voor altijd zijn.

Toemaatje – In Frankrijk is men sedert 1 juli 2012 verplicht een “alcoholtester” aan boord te hebben in twee exemplaren, want er moet minstens één ongebruikt aanwezig zijn. Niet alleen voor Fransen maar voor alle automobilisten in Frankrijk. Let wel: in Hongarije is 0 promille alcohol in het bloed de maatstaf. In Zweden en Noorwegen 0,2 en in Spanje 0,25. Bijna overal elders in Europa is het 0,5 promille.

Webdesign Desk02