Elektronisch een bedrijf oprichten wordt goedkoper

Freddy Michiels
Startersinfo
Griffie

Het bedrag dat wettelijk verplicht is om een onderneming of een vereniging op te richten, werd sedert 1 augustus 2013 aangepast. Wie de oprichting via elektronische weg doet zal voortaan minder betalen dan wie de klassieke formule toepast.

De klassieke formule is via de griffie van de rechtbanken van koophandel , zoals dat tot voor kort, altijd noodzakelijk was. Sedert vorig jaar bestaat de mogelijkheid om een vereniging op te richten via de applicatie “E-griffie”. Voor bvba's en nv’s bestond die mogelijkheid al langer. Dankzij de invoering van de elektronische mogelijkheid om een onderneming op te richten werd de opstartperiode aanzienlijk verkort. Vroeger kon dat best vijftig dagen duren. Vandaag nog maar drie dagen.

Uit de statistieken van vorig jaar blijkt dat een derde van de bijna 28.000 nieuwe vennootschappen en de ruim 4.400 nieuwe vzw’s via elektronische weg werden opgericht. Door nu het tarief van de elektronische oprichting te verlagen hoopt de regering het aantal nog te vergroten.

Vanaf 1 augustus 2013 betaal je voor de oprichting van een onderneming via elektronische weg nog maar 210 euro. Via de klassieke weg kost dit 260 euro. De oprichting van een vzw (vereniging zonder winstgevend doel) kost voortaan 130 euro via elektronische weg en 180 euro via de klassieke, papieren weg.

Webdesign Desk02