Fiscaal voordeel voor kmo’sdie digitale investeringen doen

Redactie
Fiscaal Recht
ICT installatie.jpg(image/jpeg)

Op voorstel van minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarmee de fiscale aftrek voor digitale investeringen wordt ingevoerd. Het ontwerp wijzigt daarmee het koninklijk besluit ter uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelasting om zo de online aanwezigheid van onze kmo’s te ondersteunen en vergemakkelijken.

Belgische kmo’s realiseren momenteel slechts 2,4 procent van hun omzet door online handel, wat ver onder het Europese gemiddelde van 6 procent ligt. De minister van Financiën wil met deze fiscale maatregel kmo’s nog meer ondersteunen en stimuleren om digitale investeringen te doen, bijvoorbeeld in e-commerce.

In de programmawet van 10 augustus 2015 werd de verhoogde investeringsaftrek reeds uitgebreid naar digitale investeringen in cybersecurity en elektronische betaling en facturatie. In het ontwerp van koninklijk besluit dat vandaag werd goedgekeurd, worden de uitvoeringsmodaliteiten van deze maatregel verder bepaald.

Over welke investeringen gaat het?

De categorieën van digitale investeringen waarvoor deze maatregel van toepassing is, zijn:

1. Investeringen in e-commerce en meer bepaald voor investeringen in software of apparatuur die:

• de elektronische betaling vergemakkelijken;

• dienen voor elektronische facturatie, handtekening of archivering

2. Investeringen in cybersecurity:

• software of apparatuur die dient voor de beveiliging van informatie, netwerken en ICT-installaties;

• monitoring- en auditinstrumenten voor de beveiligingssystemen van ICT;

• software of apparatuur die een veiliger beheer van de door de onderneming verzamelde persoonsgegevens mogelijk maakt

3. Tot slot komen ook aanvullende investeringen, die gepaard gaan met de uitvoering van de twee hierboven vermelde categorieën van investeringen, in aanmerking. In dit geval gaat het om:

• kosten voor softwareontwikkeling die verband houden met de bovenvermelde investeringen (en hiermee samen worden afgeschreven);

• investeringen die de interfacing met andere systemen van de onderneming of systemen buiten de onderneming mogelijk maken

Toepassing vanaf aanslagjaar 2016

De aftrek is van toepassing vanaf aanslagjaar 2016 op nieuwe investeringen in afschrijfbare vaste activa. De aftrek wordt eenmalig toegepast en bedraagt 13,5 procent van het geïnvesteerde bedrag (voor aanslagjaar 2016).

Voorbeeld:

Een kmo koopt in 2015 elektronische betaalterminals aan die de elektronische betaling in haar winkels moet toelaten, voor een bedrag van 50.000 euro. De investeringsaftrek bedraagt dan 50.000 x 13,5 procent = 6.750 euro. Berekend tegen het standaardtarief bedraagt het belastingvoordeel voor de onderneming dan 2.294 euro (= 6.750 x 33,99 procent) of 4,6 procent van de totale investering.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt nu overgemaakt aan de Raad van State voor advies.

Webdesign Desk02