“Het tijdperk van verandering wordt een verandering van tijdperk”Transporteren doen we straks met ‘The Physical Internet’

Nicole Verstrepen
Ondernemen
Van Breedam-2.jpg(image/jpeg)

Prof. Dr. Alex Van Breedam, expert, ondernemer en autoriteit op het vlak van logistieke ontwikkelingen, gaf net voor de aanvang van Transport & Logistics een overzicht van de belangrijkste uitdagingen die de logistieke sector de volgende jaren te wachten staan. “Tegen 2050 evolueren we naar ‘The Physical Internet”. Vrachten zullen worden vervoerd en afgeleverd zoals we vandaag e-mails versturen, volgens bepaalde protocollen. We zullen geen één op één contracten met een logistiek dienstverlener meer aangaan, maar gebruik maken van de capaciteit die op dat moment op die plaats beschikbaar is. Met ‘The Physical Internet’ zal een vracht uit Spanje met de beschikbare vrachtwagens van hub tot hub worden getransfereerd en overgeladen tot de plaats van eindbestemming”, vertelt hij.

In de jaren tachtig verschenen de eerste supply chain management initiatieven waarbij de aankoop-, verkoop- en productieafdelingen zijn gaan samenwerken, ook in eenzelfde ERP-systeem.

Alex Van Breedam: “De technologie bood ook mogelijkheden om met CRM-pakketten de klanten te betrekken. De jaren ‘90 tot 2000 kenmerken zich dan ook door een belangrijke focus op de klant. Klant wordt nog meer koning, maar de slinger slaat vandaag wel heel ver door. Bestellingen via het internet moeten de volgende dag geleverd worden, gratis, en als de schoenen niet passen, sturen we ze gratis terug. Customer dominance bereikt daarmee wellicht stilaan zijn plafond. De vraag is wanneer het kantelpunt komt en ons gedrag zal veranderen.”

De professor stipt aan dat we het met zijn allen ondertussen normaal vinden dat er 300 km file staat. Alex Van Breedam: “En 600 km file zullen we ook nog wel aankunnen, maar op den duur staan we wel stil. De maatschappij zal dan niet meer toelaten dat er nog capaciteit zal bijkomen. Dit betekent ook dat infrastructuur niet verder mag uitgebreid worden. Immers, de publieke opinie weet niet altijd goed het verschil te maken tussen infrastructuur en transportcapaciteit.”

Hij vraagt zich af of het kantelpunt eind 2015 zal komen, op de klimaattop in Parijs waar, naar hij hoopt, een aanzet wordt gegeven om een CO2-taks in te voeren.

Alex Van Breedam: “Zo’n taks gaat de slimme logistiek aanmoedigen en een level playing field creëren, tussen landen, maar ook, en zeker zo belangrijk, tussen transportmodi, waarbij de stromen zullen verdikken en andere modi in het vizier komen. We evolueren alvast naar een schaarsheid naar capaciteit in de logistiek die wel – en dat is goed nieuws voor de sector - een verhoging van de transportprijs met zich zal meebrengen. Tegelijk zullen de klanten steeds moeilijker bereikbaar worden en de rijtijden worden langer.”

Uitdagingen

Er staan de logistieke sector met andere woorden heel wat uitdagingen te wachten.

Demografie

Tegen 2050 zal wereldbevolking oplopen tot 9 miljard mensen. In ons land komen er een miljoen mensen bij en Antwerpen krijgt 200.000 extra inwoners. De klant zal met andere woorden steeds minder vlot bereikbaar zijn.

Urbanisatie

Men verwacht tegen 2050 dat deze zal stijgen van 53% tot 72% à 83%. Bereikbaarheid van de consument in de steden wordt een steeds groter probleem.

Alex Van Breedam: “De e-commerce neemt toe, net als het aantal bestelwagens die af en aan zullen rijden. Er zullen kleinere stadsdistibutiecentra ontstaan en de traditionele transporteurs en pakjesdiensten zullen bereid moeten zijn om hun vrachten over te dragen aan gespecialiseerde stadslogistiekers, mentaal niet altijd een gemakkelijke opgave.”

Globalisatie

Veel bedrijven proberen producten te ontwikkelen die ze over de hele wereld kunnen leveren, weliswaar met aangepaste landenspecificaties en een zekere lokale authenticiteit.

Sharing economy

Wanneer we onze welvaart willen behouden, moeten we evolueren naar een deeleconomie. Alex Van Breedam: “We zullen niet meer allemaal een boormachine aankopen, die we maar enkele uren per jaar gebruiken. Er zullen zelfs pools van werknemers ontstaan, waar verschillende werkgevers uit zullen putten.”

Servitization economy

In de toenemende servitization economy wordt usership belangrijker dan ownership. Alex Van Breedam: “Een eigen auto hebben, wordt minder belangrijk. Je zal lid worden van een automerk en wanneer je met vakantie trekt, zal je kunnen beschikken over een sportwagen met open dak, die je inruilt tegen een gewone wagen wanneer je terug gaat werken.”

Circular economy en Corporate Social Value Creation

Afval krijgt een tweede leven en ook maatschappelijk verantwoord ondernemen wint aan belang, zeker wanneer dit een economische bijdrage aan het bedrijf levert.

Supply Chain Risks

Alex Van Breedam: “Wees als bedrijfsleider op je hoede voor supply chain risks. Een politieke crisis, een natuurfenomeen, terrorisme,… als je een single supplier hebt voor onderdelen van je product, kan zo’n risico verstrekkende gevolgen hebben.”

On demand en omnichannel

De klant zal de volgende jaren dienen te veranderen. Er is een plafond aan wat kan. Onze bestelling morgen geleverd willen krijgen, dat zal niet kunnen blijven duren.

Product innovation

Alex Van Breedam: “De logistiek zal de snelle productinnovatie steeds moeten blijven ondersteunen. Wanneer Apple de lancering van een nieuwe iPhone aankondigt, moet het product op dat moment ook in de winkel liggen. Aangezien transport vandaag zo goedkoop is, mobiliseert men desnoods wat meer transportcapaciteit om de slechte planning te compenseren. Desnoods rijdt zo’n bedrijf met één pallet naar de winkel om zeker een non-verkoop te voorkomen. ”

Speed of change in ICT-technology

De opslag van data in de cloud en niet meer op een eigen infrastructuur zal ook zijn impact op de logistiek hebben, met minder sterk verankerde relaties tot gevolg.

Supply chain as a Competitive Advantage.

De bereikbaarheid van de klant wordt ook een issue, ook door de vergrijzing. Alex Van Breedam: “Er zullen eerlijkere prijzen komen voor transport en een groter level playing field. De supply chain krijgt een belangrijke functie, want de goederen bij de klant krijgen, wordt steeds moeilijker.”

Manufacturing and Process Innovation.

3D-printing zal de supply chain serieus verkorten en sterk vereenvoudigen. Ook robotics, drones, onbemande vrachtwagens,… zijn belangrijke thema’s.

Labour Force

Goede logistieke werkkrachten vinden, het blijft een uitdaging in de logistiek.

Co-modality

Alex Van Breedam: “Co-modality gaat in de toekomst een evidentie zijn. Belangrijk is om je totale logistieke kost te berekenen en je niet te laten leiden door de directe transportkost. Dikke stromen in 2 richtingen, dat is de basis voor goede en duurzame logistiek.”

Big data

Ook big data wint aan belang en leent zich om verbanden tussen gegevens bloot te leggen, waardoor nieuwe inzichten ontstaan.

The Physical Internet

Alex Van Breedam: “Tegen 2050 zullen we onze vrachten vervoeren zoals we e-mails versturen, volgens protocollen, waarbij goederen onderweg verschillende hubs aandoen en verschillende keren worden overgeladen. De Europese Commissie is er vandaag al mee bezig. Ook een aantal vooruitstrevende bedrijven zijn aan het nadenken over hoe logistiek in de volgende jaren zal evolueren.”

Alex Van Breedam is CEO van Tri-Vizor, The World’s First Cross Supply Chain Orchestrator™, www.trivizor.com.

Webdesign Desk02