Hogere boete voor niet-naleving wettelijk depot

Freddy Michiels

Het wettelijk depot is verplicht voor alle publicaties die in België worden uitgegeven, maar ook voor de publicaties die in het buitenland worden uitgegeven en waarvan de auteurs Belg zijn en in België gedomicilieerd zijn. De boete op de niet-naleving van het wettelijk depot is verhoogd.

De ministerraad heeft voor het zomerreces nog een voorontwerp van wet goedgekeurd dat het bedrag van de boete verhoogt bij het niet naleven van de verplichtingen inzake wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België.

De wet van 1965 voorzag een boete die kon oplopen van 26 tot 250 Belgische frank. Dat bedrag – dat vandaag niet veel meer voorstelt – zette de uitgevers en auteurs er eindelijk toe aan eerder de boete te betalen dan hun publicaties bij de Koninklijke Bibliotheek van België te deponeren.

Daarom werd nu een voorontwerp goedgekeurd waarbij de omvang van de boete werd aangepast: 156 en 1500 euro. Dit is het gevolg van de verhoging van de opcentiemen die op strafrechtelijke boetes van toepassing zijn.

Webdesign Desk02