Milieuvergunningen worden verlengd

Freddy Michiels
Milieu & Afvalverwerking

Milieuvergunningen die in principe in 2011 vervallen, blijven vijf jaar langer geldig. Daarover bereikten de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement een akkoord. Dat wil zeggen dat duizenden bedrijven meer tijd krijgen om een nieuwe vergunning aan te vragen.

Op 1 september 2011 loopt de milieuvergunning van zo’n 17.000 bedrijven af, volgens een berekening van de afdeling Milieuvergunningen van de Vlaamse administratie. Het gaat om vergunningen die in 1991 werden afgeleverd bij de start van de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem).

Ondertussen maakt Vlaams minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege, werk van een performante vergunningsbank waarop in de toekomst snel en efficiënt gebruik zal kunnen gemaakt worden.

Webdesign Desk02