Nieuw ontwerp havencoördinatiecentrum goedgekeurd

Redactie
Haven, Transport & Logistiek
Nieuw ontwerp havencoördinatiecentrum goedgekeurd

De Vlaamse regering – op advies van minister Hilde Crevits – heeft het architectenbureau Neutelings-Riedijk (bekend van het ontwerp van het MAS) aangesteld voor de creatie van een nieuw havencoördinatiecentrum te Antwerpen (ACC)

Investering van 15 miljoen euro

Het architectenbureau was laureaat van de Open Oproep procedure van de Vlaamse Bouwmeester. Het nieuw havencoördinatiecentrum zal zorgen voor een vlotte en veilige scheepsafhandeling op de Schelde. De beslissing is van uitzonderlijk belang in het kader van een gemeenschappelijke werkvloer voor zowel vlotte en veilige begeleiding van de scheepvaart door de Vlaamse overheid en het havenbedrijf Antwerpen.

Met deze gemeenschappelijke nieuwbouw kunnen de principes van een geïntegreerde ketenbenadering en scheepvaartbegeleiding tot op de werkvloer worden doorgetrokken. Het is de bedoeling om alle actoren betrokken bij een scheepreis op één werkvloer binnen één havencoördinatieplatform tewerk te stellen. Zo worden de wachttijden tot een minimum beperkt. Een veilige en vlotte maritieme scheepvaartafwikkeling kan dan worden gegarandeerd.
 
De verkeerscentrale Zandvliet is momenteel nog gehuisvest in gebouw A van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) tussen de Zandvliet- en Berendrechtsluis. De voorbije jaren spelen de gebreken van het huidige gebouw de gebruikers van het gebouw steeds meer parten. Dit zowel wegens een beperking van uitbreidingsmogelijkheden voor technische installaties of het inrichten van een grotere en ruimere werkvloer, alsook en in het bijzonder voor het comfort van deze operationele werkvloeren.

Baken voor wie Antwerpen aandoet

Het nieuwe havencoördinatieplatform ACC te Antwerpen zal, als alles volgens schema verloopt, klaar zijn begin 2014.
 
Vlaams minister Hilde Crevits: “Met deze gemeenschappelijke nieuwbouw van een havencoördinatiecentrum kunnen een geïntegreerde ketenbenadering en scheepvaartbegeleiding tot op de werkvloer worden geïmplementeerd. Dit moet de vlotheid en de veiligheid van de scheepvaart op de Schelde en in de haven van Antwerpen beter garanderen. Het prachtige ontwerp zal er voor zorgen dat het nieuwe gebouw een baken wordt voor de schepen die naar Antwerpen varen.”

Havenschepen Marc Van Peel: “Met het ACC in het noorden en het Nieuw Havenhuis in het zuiden beschikt de haven van Antwerpen binnen een aantal jaren over twee prachtige gebouwen die een landmark aan onze skyline zullen zijn. De toekomstige gebruikers van het ACC zullen in hun nieuwe omgeving meer dan ooit kunnen instaan voor een efficiënte en performante begeleiding van de scheepvaart op de Schelde tot aan de ligplaats in de dokken.”

Voor de verdere uitbreiding en zeker de efficiëntere werking van de haven van Antwerpen is dit alvast een veelbelovend vooruitzicht.

Webdesign Desk02