Nieuwe maatregelen voor zelfstandigen

Freddy Michiels
Juridisch

Op voorstel van ontslagnemend minister Sabine Laruelle, minister van
Zelfstandigen en KMO’s, heeft de Ministerraad twee dossiers in een koninklijk
besluit omgezet, nl. de verbetering van de gezinstoelage voor zelfstandigen en
de implementatie van het regime van de vervangende ondernemer. Over het regime
van de vervangende ondernemer hebben we een apart artikel gemaakt waarin de
essentie van deze maatregel toegelicht wordt. Maar hoe zit het met de
gezinstoelage?

Gezinstoelage

Wat de gezinstoelage voor zelfstandigen betreft, zijn er drie belangrijke
sprongen voorwaarts:

• het leeftijdssupplement dat jaarlijks in augustus wordt betaald, wordt
uitgebreid naar de zeer jonge kinderen van 0 tot 6 maanden die tot dusver
uitgesloten waren,

• een versoepeling inzake de toegelaten winstgevende activiteit voor jonge
mindervaliden, zodat zij deze activiteit kunnen uitvoeren zonder hun recht op
verhoogde bijdragen te verliezen.

• tot slot, ingeval van adoptie door ouders van hetzelfde geslacht, zullen de
zelfstandigen voortaan dezelfde regels genieten als de regels die worden
toegepast voor werknemers. 

Webdesign Desk02