Nieuwe oproep Pendelfonds voor duurzaam woon-werkverkeer

Redactie
Haven, Transport & Logistiek

Sedert 16 juni 2011 kunnen bedrijven en overheden hun kandidatuur voor het Pendelfonds opnieuw indienen. Dat fonds stimuleert projecten die het duurzame woon-werkverkeer bevorderen. Het is de zesde keer dat er een oproep wordt gedaan. Voor de projecten die zullen worden uitgekozen maakt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits ruim 1,2 miljoen euro subsidies vrij.

Duurzaam woon-werkverkeer

Het Pendelfonds heeft tot doel om het woon-werkverkeer duurzamer te laten verlopen. Nog te vaak wordt er naar de auto gegrepen om naar het werk te gaan. Tegen 2020 moet het aandeel van de auto in het woon-werkverkeer van een kleine 70 procent naar 60 procent dalen. Het streefcijfer voor de verplaatsingen met de fiets en het openbaar vervoer ligt op 40 procent.
 
Om die doelstellingen te bereiken is in 2007 onder meer het Pendelfonds opgericht. Het Pendelfonds subsidieert projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van het woon-werkverkeer te verminderen. Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de duur van het project. Er is een maximumduur van vier jaar. De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten van het project.
De voorstellen kunnen zeer uiteenlopend zijn. Organisaties kunnen een pendeldienst inleggen naar nabijgelegen openbaar vervoer, bedrijfsfietsen ter beschikking stellen of investeren in nieuwe infrastructuur zoals fietsenstallingen en douches voor de werknemers.
 
Voor wie?

Bedrijven of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden kunnen tot 15 oktober de subsidie aanvragen. Aanvragen indienen gebeurt via de provinciale Mobiliteitspunten (PMP). De mobiliteitsspecialisten kunnen organisaties bijstaan bij het opstellen van een dossier. Daarna formuleren ze een advies en kan het dossier ingediend worden bij de begeleidingscommissie.

Voor deze oproep maakt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits 1.227.000 euro vrij
 
Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “De afgelopen jaren hebben 65 bedrijven en overheden subsidies gekregen voor projecten rond duurzaam woon-werkverkeer. Het is belangrijk dat iedereen afweegt of zijn of haar verplaatsing naar het werk duurzaam kan. Bedrijven en overheden kunnen op dat vlak een belangrijke rol spelen door het inzetten van pendelbussen of het ter beschikking stellen van fietsvoorzieningen. Innovatieve projecten zijn bovendien altijd welkom. Duurzaamheid betekent investeren in co- en multimodaliteit en met het Pendelfonds doen we dat effectief op het terrein.”
 
Info: www.pendelfonds.be

1.227.000 euro beschikbaar voor deze oproep

Webdesign Desk02