Nieuwe regeling voor aangepast vervoer

Redactie
Haven, Transport & Logistiek
Crevits Hilde-graafwerken

Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering de nieuwe regeling voor de compensatie van het aangepast vervoer voor mensen met een beperking goedgekeurd. Vlaanderen en Brussel worden voortaan in 27 vervoersgebieden ingedeeld waar kandidaat-vervoerders van aangepast vervoer kunnen intekenen om mensen met een zware beperking aangepast vervoer aan te bieden. Het aanbod wordt op die manier uitgebreid. Minister Crevits voorziet in 2014 in 3 miljoen euro voor de compensatieregeling van dat aangepast vervoer. Dat bedrag ligt ruim drie keer hoger dan in 2011 toen de subsidiëring van de Diensten Aangepast Vervoer van gelijke kansen naar mobiliteit verhuisde.

Voor de verplaatsing van minder mobiele personen is aangepast vervoer nodig. Het gaat voornamelijk om rolstoelpatiënten of mensen met een zware beperking die zich niet van halte tot halte met de bussen of de trams van De Lijn kunnen verplaatsen. Zij worden thuis opgehaald en worden begeleid tot de plaats van bestemming. Deze extra zorgverlening zorgt ervoor dat heel wat mensen met een mobiliteitsbeperking zich vlotter kunnen verplaatsen. Dit aangepast vervoer is een openbare dienst en de regels, de voorwaarden, de tarieven daarvoor zijn nu definitief vastgelegd.

Binnen het nieuwe kader komen alle vervoerders die kwalitatief en permanent beschikbaar aangepast vervoer tegen kostprijs aanbieden in aanmerking voor compensaties. Het kan gaan om gemeentelijke vzw’s, OCMW’s of commerciële vervoerders zoals taxi-exploitanten of uitbaters van verhuurbedrijven.

Minister Crevits stelt hiervoor een lijst van vervoerders op die belast worden met de uitvoering van deze openbare dienstverplichting voor een periode van 5 jaar.

Vlaanderen en Brussel zijn ingedeeld in 27 vervoersgebieden. De lijst bevat minimaal één vervoerder in de vervoersgebieden waar een organisatie het afgelopen jaar werd gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Zo wordt het huidige aanbod van aangepast vervoer verder gegarandeerd en uitgebreid.

Vlaanderen neemt een deel van de kosten op zich. De gebruiker betaalt een vast bedrag voor de instap en nog eens een bedrag per effectieve vervoerskilometer. Om de dienstverlening verder te verbeteren, het vervoer af te stemmen en eventuele klachten te behandelen, wordt een overlegforum opgericht tussen de compenserende overheid, vervoerders en gebruikers.

Vlaams minister Hilde Crevits voorziet jaarlijks in 3 miljoen euro voor de compensatieregeling van het aangepast vervoer. Zo kunnen ook nieuwe initiatieven gecompenseerd worden en kan er verder aan de uitbreiding van het aanbod gewerkt worden.

Hilde Crevits: “Dankzij de nieuwe regels voor het aangepast vervoer worden Vlaanderen en Brussel in 27 regio’s ingedeeld waar mensen met een zware beperking op aangepast vervoer kunnen rekenen. We breiden het aanbod van het vervoer van deur tot deur uit en komen tot een goede verdeling van de compensaties en een betere gebiedsdekkende aanpak. Met deze nieuwe regels garanderen we een kwalitatief, betrouwbaar vervoer voor een groep mensen die zich niet kunnen verplaatsen met het openbaar vervoer van De Lijn. Een sociaal belangrijk initiatief om iedereen verplaatsingskansen te geven.”

Webdesign Desk02