Ondernemers verdienen applaus

Freddy Michiels
Marc Coucke trofee.jpg(image/jpeg)
San Marco Village trofee.jpg(image/jpeg)

Onder grote belangstelling werden eind maart enkele verdienstelijke ondernemers van het voorbije jaar, in de bloemetjes gezet. Op initiatief van de vzw kmo promoties, in samenwerking met dit blad, tijdens de negende editie van De Nacht van de KMO.

Wij zijn en blijven van mening dat er niet genoeg aandacht kan besteed worden aan ondernemers die vanuit hun ambitie en dynamisme ervoor zorgen dat er meer en betere tewerkstelling gecreëerd wordt. Bedrijven die opvallen door hun duurzaam beleid, door hun groeistrategie en door hun toekomstvisie, kunnen we niet genoeg aandacht schenken. De kranten doen dit veel te weinig. Het beleid doet dit eveneens veel te weinig. Het beleid heeft in het verleden ondernemen eerder gestraft dan beloond. Nochtans, het belang van de kleine en middelgrote ondernemingen kan niet onderschat worden in dit land.

De overheid heeft becijferd dat in 2013 in totaal 99 procent van de ondernemingen in ons land een kleine of middelgrote onderneming was. Die kmo’s zorgden dat jaar voor bijna zeventig procent van de private tewerkstelling en creëerden ruim zestig procent van de toegevoegde waarde. De cijfers zijn overtuigend: kmo’s vormen zonder enige twijfel de ruggengraad van onze economie. Precies omwille van het gebrek aan (media- & overheids)belangstelling blijft de ondernemingsgeest in ons land veel te laag, ver onder het Europees gemiddelde. Er worden in ons land jaarlijks gemiddeld slechts 2,5 ondernemingen opgestart per duizend inwoners. In de Europese Unie zijn dat er gemiddeld 6,6 per duizend inwoners. Er is dus duidelijk behoefte aan een grondige mentaliteitswissel. Dat werd ook duidelijk toen de diverse trofeeën tijdens De Nacht van de KMO uitgereikt werden. Het meeste applaus kreeg San Marco Village als meest belovend bedrijf van het jaar en Marc Coucke als de persoonlijkheid van het jaar (zie foto’s bovenaan).

Freddy Michiels, Hoofdredacteur

Webdesign Desk02