Opdracht regering nog niet volbracht

Freddy Michiels
Degraef Philippe.jpg(image/jpeg)

Volgens tarnsportfederatie Febetra mag de regering vooral niet denken dat met alles wat voor 2018 beslist werd haar opdracht volbracht is.

De meeste experten verwachten dat de Belgische economie dit jaar met circa 2% zal groeien. Voor de transportsector moet dit normaliter als muziek in de oren klinken. Economische groei gaat immers altijd gepaard met een toename van de transportactiviteit. Of de Belgische transporteurs hun graantje zullen kunnen meepikken, blijft twijfelachtig volgens Febetra.

Philip Degraef (Febetra): “Ondanks de maatregelen (indexsprong, taxshift, loonmatiging, hervorming vennootschapsbelasting) die de federale regering de afgelopen jaren genomen heeft om de concurrentiekracht aan te zwengelen, kunnen Belgische transporteurs met de beste wil van de wereld nog altijd niet optornen tegen de buitenlandse concurrentie. Ze blijven, vooral omwille van de torenhoge loonkosten, nog steeds te duur. Niet alleen ten opzichte van concurrenten uit de nieuwe lidstaten, maar –en dat is op zijn minst even verontrustend - zelfs ten opzichte van collega’s uit de buurlanden. De federale regering mag vooral niet denken dat haar huiswerk af is en nu al in “verkiezingsmodus” gaan. De beruchte loonkosthandicap is er wel degelijk nog altijd. Nieuwe structurele maatregelen zijn nodig om de Belgische vervoerders toe te laten hun geografische toplocatie midden in de blauwe banaan volop te verzilveren. Het concurrentievermogen herstellen moet prioriteit nummer 1 van de federale regering blijven.”

Er is dus nog werk aan de winkel.

Webdesign Desk02