Oproep Pendelfonds

Freddy Michiels
Pendelfonds.jpg(image/jpeg)

Het Pendelfonds doet een oproep bij bedrijven om dossiers in te dienen die de mobiliteit kunnen bevorderen.

Het Pendelfonds is ene Vlaams subsidiefonds voor werkgevers die zelf maatregelen nemen om het autogebruik in het woon-werkverkeer terug te dringen. Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts heeft een nieuwe oproep gelanceerd om dossiers in te dienen. Werkgevers kunnen tot maandag 29 januari 2018 een dossiernummer aanvragen en tot maandag 16 april 2018 een subsidieaanvraag indienen.

Wie kan een dossier indienen?

De volgende instanties kunnen projectaanvrage indienen:

• Bedrijven (of groepen van bedrijven) en andere private organisaties (of groepen van private organisaties)

• Lokale of provinciale overheden, in samenwerking met een private partner.

De indieners moeten (samen) minimaal 10 werknemers vertegenwoordigen. Alle werkgevers in Vlaanderen kunnen een subsidieaanvraag indienen. Projecten in een congestiegevoelig gebied krijgen wel een kwalitatief hogere score in de rangorde.

Welke maatregelen in aanmerking komen en hoe je een dossiernummer aanvraagt, verneem je via de website van het Pendelfonds: www.pendelfonds.be

Webdesign Desk02