Rechtszekerheid na Brexit

Redactie
geert-bourgeois-n-va.jpg(image/jpeg)

In de context van de aanstaande Brexit wil Vlaams minister-president Geert Bourgeois de rechtsonzekerheid van Vlamingen in het Verenigd Koninkrijk zo veel mogelijk beperken.

Dat liet hij weten naar aanleiding van een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Karl Vanlouwe.

35.000 landgenoten in het Verenigd Koninkrijk

Uit cijfers van augustus 2017 blijkt dat er 26.478 landgenoten waren ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters van het Consulaat-Generaal in Londen. Volgens de Vlaamse Regering is dit echter niet het exacte aantal. Schattingen gaan eerder uit van ongeveer 35 000. Ongeveer 70 procent hiervan zou in de ‘Greater London Area’ leven en werken. Het gaat dan vooral om Vlamingen die hoogopgeleid zijn. Volgens schattingen ligt het aantal Britten dat dan weer in ons land verblijft op ongeveer 30.000.

Rechtszekerheid tijdens en na de Brexit

De Vlaamse Regering wil dat de rechten worden beschermd op basis van het beginsel van wederkerigheid. Er moet dus gelijktijdig worden onderhandeld over de rechten van Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk en van Britten in de Europese Unie.

“Ik ben tevreden dat de minister-president de Brexit-onderhandelingen van nabij opvolgt en de Vlaamse belangen behartigt. De Vlaamse Regering houdt ook nauwgezet de situatie van zelfstandigen, grensarbeiders en gedetacheerden in het oog. Terecht, aangezien de meeste Vlamingen in het Verenigd Koninkrijk tot deze categorieën behoren”, aldus Vanlouwe.

Webdesign Desk02