Ronny Van Broekhoven, voorzitter Voka Kempen: "Steeds meer ondernemers nemen effectief deel aan onze activiteiten"

Nicole Verstrepen
Ondernemen
Van Broekhoven 1
Van Broekhoven 7

Nu kmo-insider voortaan ook de vinger aan de pols houdt van het Kempensbedrijfsleven, is niemand meer geschikt om zijn licht op deze economische groeiregio te laten schijnen dan Ronny Van Broekhoven, Kempenaar in hart en nieren, site manager van de vestiging in Mol van AGC Glass Europe én ondertussen al bijna twee jaar voorzitter van Voka Kempen. "De laatste twee jaar zien we een belangrijke stijging in het aantal leden dat effectief deelneemt aan onze evenementen. In de geglobaliseerde wereld van vandaag kan je je als ondernemer niet meer permitteren om achter je bureau te blijven zitten", stelt hij.

Waarom moet een bedrijf lid worden van Voka Kempen? Wat kan Voka Kempen voor een bedrijf betekenen?

Ronny Van Broekhoven: "Voor de prijs moet je het alvast niet laten (lacht). Neen, alle gekheid op een stokje, zeker kleine en middelgrote ondernemingen kunnen bij Voka heel wat ondersteuning vinden en allerhande eerstelijns advies inwinnen. Zij kunnen steeds bij Voka terecht voor de nodige informatie wanneer zij iets willen weten over HR, of wanneer zij aan innovatie, expansie, export,... denken. Kmo's hebben deze gespecialiseerde kennis immers niet altijd in eigen huis. Voka Kempen biedt een uitgebreid programma aan opleiding en activiteiten aan, steeds over onderwerpen die ondernemers aanbelangen en interesseren. Daarnaast behartigt Voka Kempen de belangen van de ondernemers, op lokaal niveau, maar indien nodig ook op provinciaal, Vlaams en zelfs Europees en wereldniveau. Onze kamer is immers aangesloten bij de Belgische Federatie van Kamers van Koophandel en zo ook bij Eurochambres, de International Chamber of Commerce en de World Chambers Federation. We staan met Voka echt heel dicht bij het bedrijfsleven. Voka Kempen telt immers vijf lokale antennes of Lokale Ondernemers Netwerken (LON Noord, LON Zuid, LON West, LON Oost en LON Midden). Elke LON heeft een eigen bestuur en een eigen voorzitter en bespreekt de lokale problemen om dan de nodige actie te nemen. Naast ondersteuning en opleiding organiseren we ook heel wat netwerkactiviteiten. Je staat er soms versteld van hoeveel je kan bijleren door mensen te ontmoeten. We brengen ondernemers op evenementen ook samen met beleidsmensen en mensen uit onderwijsinstellingen en kenniscentra. Uit deze contacten groeien vaak echt mooie projecten."

Hoeveel leden telt Voka Kempen?

Ronny Van Broekhoven: "Voka Kempen is geen grote kamer, maar we zijn erg tevreden met onze 1350 leden, een aantal dat trouwens nog voortdurend stijgt. De laatste twee jaar constateren we bovendien dat het aantal ondernemers dat op onze evenementen aanwezig is, enorm gestegen is. Ondernemers komen van achter hun bureau vandaan. Ze willen iets bijleren en met andere ondernemers van gedachten wisselen. Ze worden zich bewust dat je in de geglobaliseerde wereld van vandaag moet buitenkomen. En de evenementen op zich zijn ook gewoon heel leuk. Er wordt vaak een hapje en een drankje geserveerd en je krijgt de mogelijkheid om te netwerken."

Bent u al lang lid van het bestuur van Voka en hoe combineert u dat met de leiding van uw bedrijf?

Ronny Van Broekhoven: "Ik zetel sinds 2006 in de raad van bestuur van Voka. Toen mijn voorganger Frans Michielsen zijn twee termijnen van drie jaar voorzitterschap had volbracht, moest er tegen januari 2013 op zoek gegaan worden naar een nieuwe voorzitter. Voorzitter worden boeide mij wel, maar ik had een beetje schrik van de workload en de combinatie met het bedrijf en met mijn gezin. Frans Michielsen heeft mij dan overtuigd om mij toch kandidaat te stellen. Toeval of niet, maar op dat moment kreeg ons bedrijf het, door de enorme crisis in de glassector , economisch wat moeilijker. Als je weet dat hier vijfhonderd mensen werken, waarvan ik de meesten ken, doordat ik in deze regio ben opgegroeid en er nog steeds woon, zal je begrijpen dat het elke dag knokken en vechten is om iedereen aan het werk te houden. Dat slorpt enorm veel tijd op. Hoeveel tijd ik in het voorzitterschap van Voka Kempen steek? Ik zou er graag meer tijd insteken, want, ik zeg het nog eens, er is elke week wel een interessant event en ook de andere Kamers organiseren interessante activiteiten. Ik prijs me gelukkig dat ik kan rekenen op een sterk twintigkoppig team achter mij, met stuk voor stuk gemotiveerde en geëngageerde mensen. Onze directeur Jan Hendrickx gaat ook zeer regelmatig op pad voor ons, zodat Voka Kempen steeds afgevaardigd is. Standpunten nemen we uiteraard altijd samen in alvorens we naar de vergaderingen van overleg- en adviesorganen gaan."

Heeft Voka ooit iets concreets betekend voor uw eigen bedrijf?

Ronny Van Broekhoven: "Als multinational heb je minder nood aan juridische, personeels- of andere bijstand omdat je die gespecialiseerde kennis vaker in eigen huis hebt, maar we zijn met AGC toch bewust lid van Voka. Zij behartigen op federaal en Vlaams niveau wel onze belangen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan onze looncompetitiviteit ten opzichte van onze buurlanden en het streven naar competitieve energiekosten. Tevens streven zij samen met ons om de arbeidsmarkt te moderniseren. Ook de netwerkactiviteiten zijn voor ons interessant vermits wij veel met subcontractors samenwerken en daarvoor kan je vaak contacten leggen tijdens het netwerken. Het netwerken helpt je ook om bepaalde mogelijkheden te zien op de markt. AGC draagt Voka een warm hart toe. Onze grote mondiale baas is voorzitter van de Union Wallonne des Entreprises, de Waalse tegenhanger van Voka."

Welke belangrijke activiteiten of projecten organiseert Voka Kempen?

Ronny Van Broekhoven: "Heel erg trots zijn we op de Prijs Ondernemen die we jaarlijks uitreiken. In aanloop hiervan wordt in elke LON een LON Award uitgereikt voor de beste onderneming en uit die vijf finalisten wordt dan de laureaat voor de Prijs Ondernemen gekozen. Ondernemers komen nog al te vaak negatief in de media: met een faillissement of met ander slecht nieuws. Het is daarom heel belangrijk om ze ook eens positief in de kijker te zetten. Dat gebeurt nog veel te weinig. Een ander mooi concept van Voka is het PLATO-project dat in het najaar trouwens weer van start gaat. Onder begeleiding van een peter komen ondernemers regelmatig samen rond een bepaald onderwerp om van elkaar te leren. Op 25 september vindt de ledenontmoeting plaats, in een volledig nieuw concept, een must voor elke Kempense ondernemer en op 26 september zijn we partner in het Feest van de Innovatie, een organisatie van de Kempense Innovatieraad. De bedoeling van deze happening is om de ondernemers te ondersteunen bij hun vragen rond innovatie. Inschrijven hiervoor kan via de website van de Kempense Innovatieraad (lees ook elders in dit blad - red). En dan zijn er nog tal van andere organisaties zoals onze 'Réveillon', elk jaar goed voor een samenkomst van vijf- tot zeshonderd ondernemers, de Dag van de Ondernemer, ons Colloquium met erevoorzitter Ivo Van Vaerenbergh,... kortom, teveel om op te noemen. Ook Jong Voka Kempen organiseert tal van activiteiten die dan weer afgestemd zijn op jonge ondernemers tot 40-45 jaar. U merkt het Voka Kamer van Koophandel Kempen heeft heel wat te bieden aan onze ondernemers. Samen zorgen we voor meer welvaart en welzijn in onze regio."

 

Info: www.voka.be/Kempen

Webdesign Desk02