Sterke stijging in hoeveelheden scheepsafval afgegeven in Vlaamse havens

Freddy Michiels
Milieu & Afvalverwerking
Scheepsafval.jpg(image/jpeg)

De hoeveelheden afval afgegeven door de schepen in de Vlaamse zeehavens zijn in 2013 substantieel gestegen. Dat blijkt uit de cijfers van de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge. De milieubedrijven die in deze 3 havens het afval inzamelen en verwerken, hebben in 2013 meer dan 116.330 kubieke meter oliehoudend afvalwater en bijna 56.000 kubieke meter waswaters van schepen ontvangen en verwerkt.

Dit vertegenwoordigt een stijging van bijna 6%. Als we kijken naar de hoeveelheden gemengd vast afval dan merken we dat deze zelfs gestegen zijn met 30% tot 25.000 kubieke meter. Dit resultaat is des te opvallender omdat de drie havens in 2013 samen een daling van het scheepsverkeer hebben gekend van 5% tegenover 2012. De conclusie is dan ook dat de schepen die de havens aandoen nu meer dan vroeger hun afvalstoffen in de Vlaamse havens achterlaten en dus afvalvrij terug de haven verlaten. Een belangrijke reden daarvoor is zeker het interessant zijn van de tarieven die de schepen moeten betalen voor het deponeren van hun afval in onze havens. Maar ook de kwaliteit van de dienstverlening van de FEBEM-leden die in de havens het afval aanvaarden en verwerken is een belangrijke troef. Ook de prima samenwerking die er is tussen de Vlaamse havens, OVAM en FEBEM zorgt mee voor deze goede resultaten. Des te meer schepen hun afval afgeven in de havens, des te kleiner het risico dat schepen afvalstoffen lozen op zee. Heel de regeling van afgifte van afval in de havens is gebaseerd op een Europese richtlijn (in lijn met de Internationale Conventie ‘Marpol’) die als doel heeft de verontreiniging van het maritieme milieu te voorkomen.

Ter verduidelijking: FEBEM vertegenwoordigt ongeveer 200 privaatrechtelijke milieubedrijven actief in de inzameling, sortering, recycling en nuttige toepassing van afval en materialen en in de reiniging van gronden. Samen vertegenwoordigen die bedrijven circa 10.000 werknemers en meer dan 3 miljard euro omzet in dit land.

Info: werner.annaert@febem-fege.be 0476/90.76.28

Webdesign Desk02