Tien jaar Taaltelefoon: 114.216 keer vraag en antwoord over het Nederlands

Redactie
Communicatie & PR

De Taaltelefoon vierde op dinsdag 27 oktober 2009 zijn tiende verjaardag. Vanaf de start tot vandaag heeft de Taaltelefoon in totaal 81.581 oproepen voor taaladvies beantwoord. Die oproepen vertegenwoordigen 114.216 taalvragen.

De taalvragen worden telefonisch en per e-mail gesteld aan de Taaltelefoon. Op dit moment zijn ongeveer 55% van alle oproepen telefonische oproepen. Bijna 45% van de oproepen komt via e-mail binnen. Meer dan drie vierde daarvan zijn vragen die gesteld werden via het vraagformulier op Taaladvies.net, de website voor taaladvies van de Nederlandse Taalunie. Daarnaast worden nog heel af en toe vragen via fax of brief aan de Taaltelefoon voorgelegd.

Zowel de eigen website van de Taaltelefoon als de websites Taaladvies.net en Woordenlijst.org spelen een sleutelrol in de adviseringsopdracht van de Taaltelefoon. Taaladvies.net was in 2008 alleen al goed voor 4,4 miljoen geconsulteerde pagina’s, en is daarmee uitgegroeid tot de belangrijkste internetreferentie voor taaladvieskwesties voor het Nederlands.

Samen met de taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal in Nederland beantwoordt de Taaltelefoon de vragen die via Taaladvies.net binnenkomen. Beide taaladviesdiensten houden ook de informatie op de site actueel en werken aan de verdere uitbreiding van het aanbod van adviezen op Taaladvies.net. Het Taaladviesoverleg van de Nederlandse Taalunie waakt over de kwaliteit van de adviezen.

Ter gelegenheid van zijn tiende verjaardag lanceert de Taaltelefoon een nieuwe publicatie

De gids “In duidelijk Nederlands: spreken en schrijven voor iedereen” biedt op 130 pagina’s een handig overzicht van adviezen voor helder en correct taalgebruik en efficiënte communicatie. De adviezen gaan vooral in op problemen en fouten die in de taalpraktijk dikwijls voorkomen. De publicatie is voor iedereen beschikbaar via de website van de Taaltelefoon.

Taaltelefoon 
078 15 20 25 (elke werkdag van 9 tot 12 uur en op schoolwoensdagen ook van 14 tot 16 uur)


Info: www.vlaanderen.be/taaltelefoon

Webdesign Desk02