Van digitale inboorlingen tot masterboomers

Freddy Michiels
Mensen
Latte Machhiato, geschreven door Herman Konings
Het nieuwe boek van Herman Konings, vanaf nov. 2011: Sub Rosa

Herman Konings (47) is professioneel bezig met het waarnemen van trends, fenomenen en het voorspellen van evoluties die al dan niet ingrijpend ons dagelijks leven kunnen bepalen. Doorheen dit blad laten we hem herhaaldelijk aan het woord om ons een beter inzicht te bieden over hoe we met verleden, heden en toekomst moeten/kunnen omgaan. Wie het thema van theoretische psychologie en trendwaarneming genegen is, kan zich nog verder verdiepen in deze thematiek door de boeken van Herman Konings te lezen.

Latte Macchiato

In zijn naslagwerk “Latte Macchiato” (Trends voor het volgende decennium) is het uitgangspunt de sociale psychologie van generaties en de vaststelling dat we steeds minder kinderen blijken van onze ouders en steeds meer de kinderen van onze tijd zijn. Hij maakt een onderscheid tussen de babyboomers (geboren tussen 1945-1964) en de babybusters (geboren tussen 1965-1984).

Het letterwoord LATTE en de betekenis die hij hieraan in zijn boek wil geven, zijn afkomstig van zijn Londense collega’s van The Future Laboratory” (www.thefuturelaboraty.com). De Britten hanteren de LATTE-waarden voor alle naoorlogse consumenten. Hij voegt er bewust een generationele dimensie en een tweede letterwoord aan toe: MACCHIATO. “Het boeiende en tegelijk mooie aan de babyboomers en hun kinderen is dat ze oprecht geboeid zijn door elkaars leefwereld en tegelijk ontvankelijk zijn voor elkaar ideeën en aanbevelingen,” verduidelijkt hij zijn visie. “En wat vraagt om te gebeuren, gebeurt dus ook: Latte en Macchiato worden verenigd. De Macchiatogeneratie laat zich graag inspireren door de Lattegeneratie en vice versa. Een Latte Macchiato laat zich best smaken wanneer de verschillende lagen (koffie en melk) in elkaar overvloeien,” aldus Herman Konings.

In zijn zeer gedocumenteerd werk blikt hij met een gevoel van verse melancholie terug op de voorbije tien jaar en verheugt hij zich op een boeiend en wellicht bizar tweede tiental. Welke tijden zullen we beleven? Welke trends zullen ons handelen bepalen? “Latte Macchiato” is geslaagde koffie met melk maar ook een letterwoord waarmee waarden, ambities en drijfveren van de naoorlogse generaties anno vandaag in dit boek worden benoemd, verklaard en geïllustreerd.

Aantrekkelijk aan het werk zijn de vele verwijzingen naar en verduidelijkingen omtrent zijn waarnemingen, conclusies en/of voorspellingen. De lezer krijgt een massa websites aangeboden voor meer details over stellingen die aan de basis liggen van visies die de auteur toelicht. Hij laat zich trouwens voortreffelijk bijstaan door andere experts die een gastcolumn kregen in het boek. Onder hen Nick De Mey (Board Of Innovation), Jean Philip De Tender (VRT), Vincent Fierens (Nike), Bernard Lahousse (Flemish Primitives), Maarten Leyts & Filip Lemaitre (Trendwolves), Jeroen Scheerder (KU Leuven) en Peter Van Rompuy.

Sub Rosa

In zijn tweede boek (dat vanaf november 2011 verkrijgbaar is) gaat Herman Konings op de ingeslagen weg verder. Ditmaal gebruikt hij de roos als leidraad door zijn waarnemingen en bevindingen. Ook omdat de roos al eeuwen een sterke symboliek meedraagt. Eros, de god van de liefde, kreeg van zijn moeder, Aphrodite, de godin van de schoonheid, een roos als teken van eeuwige liefde. Op zijn beurt gaf Eros de roos aan Harpocrates, de god der stilzwijgendheid, als zwijgpand, opdat hij de amourettes van zijn moeder niet zou onthullen.

De Latijnse uitdrukking Sub Rosa vindt in de 16de eeuw haar oorsprong in dit mythologisch fait-divers en betekent “in vertrouwen”, “in embargo”. Maar het betekent ook “nog in ontwikkeling”, “nog niet gedefinieerd”, waarmee de essentie van het (wetenschappelijk) verantwoord kijken naar de toekomst kenbaar wordt. De toekomst bevindt zich per definitie in een voortdurende staat van vaagheid. De toekomst is onder de roos: er is voldoende kennis om een profiel van de toekomst te schetsen, maar een weergave in klare lijn is uitgesloten. De toekomst in hoge definitie wordt doorgaans met “heden” aangesproken.

De Latijnse naam voor roos is rosa, niet alleen een lieflijke meisjesnaam in comeback, maar ook een acroniem, waaraan vier pertinente, actuele trendthema’s worden gehangen: Radicaal, Openhartig, Saamhorig en Aanstekelijk.

De auteur maakt ons dus zeer benieuwd hoe hij al deze waarden kan verwerken in zijn trendwaarneming en toekomstvoorspelling. Het is nog wachten tot november 2011. Uitkijken dus naar de Boekenbeurs.

LATTE MACCHIATO door Herman Konings, uitgegeven door Lannoo. ISBN 978-90-209-8624-2. 256 blz. Prijs: 29,95 euro. Info: www.lannoo.com

Webdesign Desk02