VITO werkt samen met bedrijven

Redactie
Milieu & Afvalverwerking

Iedereen is het erover eens: in ons land is de toekomst van het bedrijfsleven in hoge mate afhankelijk van innovatie, of het omzetten van kennis opgedaan uit onderzoek en ontwikkeling in marktwaarde. Duurzame ontwikkeling, groene economie zijn ook de speerpunten in het Vlaams regeerakkoord (Vlaanderen In Actie) en het Pact 2020. Als onafhankelijke en klantgerichte onderzoekersorganisatie verschaft VITO innoverende technologische oplossingen. Een toelichting.

VITO is in het leven geroepen om wetenschappelijk onderbouwde adviezen en ondersteuning te geven om duurzame ontwikkeling te stimuleren en het economisch en maatschappelijk weefsel in Vlaanderen te versterken. Ook voor kmo's heeft VITO een boodschap. We praten erover met Carine Van Hove.

Verschillende Vlaamse kmo's hebben reeds concrete stappen gezet naar een duurzamere bedrijfsvoering. Van het beperken van milieu-emissies en grondstofverbruik, tot het zelf ontwikkelen van nieuwe milieu- en energietechnologie. De grootte van de stappen varieert, maar de rode draad is dat ze elk op zich succesvol waren en de brug legden tussen ecologie en economie. Op de kmo-pagina van de VITO-website zijn tal van succesverhalen te vinden en komen ondernemers aan het woord. Hoe ondersteunt u kmo's?

Carine Van Hove: "Alle bedrijven kunnen genieten van VITO's ervaring rond milieu- en energietechnologie. Het cofinancieringstuk van PRODEM is voorbehouden aan Vlaamse kmo's. Dankzij de steun van de Vlaamse overheid en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) genieten bedrijven een belangrijke financiële tegemoetkoming in de kosten van een haalbaarheidsstudie, test op laboschaal, piloottest, of test in uw bedrijf op vlak van milieu en energie. Bijkomend voordeel is dat u zich als kmo niet hoeft te verdiepen in de aanvraagprocedure voor het bekomen van de subsidie. Deze administratieve workload neemt VITO volledig op zich. De subsidie wordt ook meteen in mindering gebracht op de factuur. Geen voorfinanciering dus. Bovendien volgt een PRODEM-project het ritme van de kmo: projecten starten soms op 2 weken na het initieel contact."

Eco-innovatie. Wat moet een kmo zich daarbij voorstellen?

Carine Van Hove: "VITO richt haar blik als onderzoekersorganisatie op de belangrijke maatschappelijke thema's zoals eco-innovatie, energie-efficiëntie, zorginnovatie, duurzame mobiliteit en logistiek, en hoe we van ons huidige bestel over kunnen gaan naar zo'n nieuw duurzaam tijdperk. Voorbeelden: hoe geef ik mijn fabriekswater een tweede leven in plaats van het te lozen, hoe kan ik van mijn afvalstroom een hoogwaardig product maken, kan ik restwarmte recupereren op een oven om er het sanitair water mee voor te verwarmen, kan ik elektrische wagens aan mijn bedrijfsnetwerk koppelen, enz... We doen dit niet alleen, maar samen met bedrijven, de innovatiecentra van het IWT, andere innovatie-actoren, en we werken nauw samen met provinciale en gemeentelijke overheden. Zo organiseert VITO samen met gemeentes haar zogenaamde Tease&Taste sessies. Geen download van presentaties of droog eenrichtingsverkeer, maar bedrijven die in een gestructureerd forum aan buurbedrijven in hun gemeente vertellen wat zij deden of gaan doen om hun proces, product, gebouw te vergroenen. Provinciale overheden kunnen zich dan weer inschrijven in één of meer van de maatschappelijke thema's en samen met VITO het bedrijfsleven uitnodigen om concrete demonstratie- en disseminatieprojecten in te dienen. Zo kunnen ze zich extra profileren in voor hun provincie relevante speerpuntdomeinen.

Wat verwacht u in dit kader van de Vlaamse kmo's?

Carine Van Hove: "Vlaamse kmo's organiseren zich voor zo'n demonstratieproject in een projectconsortium een technologieleverancier demonstreert een duurzaam, innovatief concept, materiaal, systeem, technologie, dienst ... aan één of meer technologiegebruikers in een concreet project. Kennisinstellingen staan terzijde voor de onafhankelijke validatie, wetenschappelijke onderbouwing, eventuele 'finetuning" en disseminatie. De bedrijven genieten voor 66% aan subsidie op de totale kosten die zij of de kennisinstellingen maken: 40% vanuit VITO kmo-werking en 26% vanuit de provinciale overheid. Provincie Vlaams-Brabant en Provincie West-Vlaanderen lanceerden al met VITO zo'n oproep. De ene rond e-mobility, de andere rond innovatieve mogelijkheden voor kringloopsluiting op vlak van water. De andere provincies zullen weldra volgen.

Welke evolutie kunnen we verwachten op vlak van energie?

Carine Van Hove: "Onze vertrouwde brandstoffen raken stilaan uitgeput. De kosten voor de exploratie en exploitatie worden zo hoog dat we best volop inzetten op duurzame energie. Ook de toenemende zorg voor de klimaatopwarming, CO2-emissies en het leefmilieu, vragen om verandering. Duurzame energie, dat is zonne-energie, energie uit biomassa, bodemenergie, wind- en waterenergie. Waarom? Omdat de mens er voor onbeperkte tijd over kan beschikken en het gebruik ervan het leefmilieu en de toekomstige generaties niet benadeelt. Bovendien zijn ze hernieuwbaar en maken ze ons onafhankelijk van de olieproducerende regio's."

Wil u mee het voortouw nemen in deze boeiende overgang naar een nieuwe kijk op energie? Wil u mee energie gaan produceren of op een andere manier gaan consumeren? Klop dan voor uw duurzaam energieproject best even aan bij VITO. "Wij werken samen met bedrijven aan slimme oplossingen voor de toekomst," aldus Carine Van Hove.

Wil u meer informatie over de werking van VITO met betrekking tot de kmo-wereld? Wenst u te weten of u in aanmerking komt voor cofinanciering? Contacteer VITO of bekijk de brochure rond de kmo-werking, die je kan downloaden vanuit de website.

Info: www.vito.be (ga naar de rubriek "Voor kmo's"). Carine Van Hove (+32 14 33 69 79)

Met PRODEM Z.O. begon VITO, Unizo en de hogescholen Howest in Kortrijk en de Katholieke Hogeschool Kempen in Geel, een middenstandsvariant van PRODEM. Dankzij dit project en de Vlaamse en Europese steun kregen 140 middenstanders de kans om kosteloos op maat uitgewerkte aanbevelingen te ontvangen, die rekening houden met hun huidige installaties, infrastructuur en processen. Tegelijk wordt de bijbehorende milieu- en energiewinst berekend. De geleerde lessen werden gebundeld en op de website ter beschikking gezet.

Webdesign Desk02