Vlaamse havens vestigen nieuw record behandelde tonnage

Redactie
Haven, Transport & Logistiek
Shortsea

De vier Vlaamse havens hebben in 2013 met 136,9 miljoen ton behandelde goederen een nieuw record gevestigd. Er werd vorig jaar liefst 2,7 miljoen ton meer behandeld dan in 2012 en 1,6 miljoen meer dan het vorige record, dat in 2011 werd neergezet. Willy De Decker, marktprospector van Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen, kijkt hoopvol naar de toekomst. “Er is in de sector weliswaar wat onzekerheid rond de invoering van de nieuwe zwavelrichtlijn in januari 2015, maar positief is dan weer dat er in Europa volop gewerkt wordt aan het Blue Belt project, waarmee een belangrijke administratieve vereenvoudiging zal kunnen worden doorgevoerd.”

De shortsea trafiek van de vier Vlaamse havens steeg in 2013 tot 136.890.712 ton, of met iets meer dan 2% ten opzichte van het jaar ervoor. Voor deze stijging tekenden de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge. Oostende verloor trafiek door het wegvallen van de verbinding met het Verenigd Koninkrijk. De haven van Antwerpen nam met 89.013.336 ton het grootste pakket voor haar rekening en steeg met 3,5% ten opzichte van 2012. Shortsea shipping is met een aandeel van 52,36% belangrijker voor de vier Vlaamse havens dan het deepsea verkeer. Willy De Decker: “Shortsea is een duurzaam en perfect geïntegreerd onderdeel van de globale co-modale of synchro-modale Europese transportketen geworden.”

Nieuwe zwavelrichtlijn

De nieuwe zwavelrichtlijn die vanaf januari 2015 van kracht wordt, legt op dat de brandstof minder zwavel mag bevatten. Willy De Decker: “Dit vergt een ander raffinageproces en we verwachten dat de prijs van de brandstof zal stijgen, maar het is nog onduidelijk met hoeveel en dit brengt enige onzekerheid met zich mee. Natuurlijk kan een milieuvriendelijker transport alleen maar toegejuicht worden en op dat vlak levert de sector zeker inspanningen. Een aantal rederijen werkt reeds met zogenaamde ‘scrubbers’, toestellen die in de schoorsteen van het schip worden gemonteerd en die de schadelijke stoffen uit de uitstoot filteren. Er zijn ook al schepen die met LNG-gas varen en er wordt ook geëxperimenteerd met een brandstof die gecombineerd wordt met elektriciteit. Vraag is of deze nieuwe brandstoffen tegen 1 januari 2015 reeds volop zullen kunnen gebruikt worden. Er blijft dus een stukje onzekerheid en we houden dan ook rekening met een zekere verstoring in de periode dat de nieuwe zwavelrichtlijn in voege zal treden.”

Blue Belt project

Willy De Decker verwacht anderzijds veel van de administratieve vereenvoudiging die met het Blue Belt project wordt beoogd. Willy De Decker: “Op dit ogenblik werkt de Europese Commissie volop aan de definitie van een elektronisch manifest waarbij wordt bepaald welke informatie over het schip en de lading moet worden opgenomen en onder welke vorm. Van zodra een overeenkomst bereikt is, zal die worden omgezet in Europese regelgeving, om vervolgens in Federale en nadien ook in Vlaamse regels te worden gegoten. Als alles optimaal verloopt, zou het Blue Belt project midden 2015 ingevoerd kunnen worden.”

Ten-T en Motorways of the sea

Ondertussen werkt de Europese Commissie ook aan projecten zoals Ten-T en Motorways of the Sea. Willy De Decker: “Met het Ten-T-project wil Europa de grote infrastructuurassen optimaliseren en beter op elkaar laten aansluiten. De Motorways of the sea zijn daar een onderdeel van. De bedoeling is om transporten frequenter, betrouwbaarder en sneller te laten uitvoeren, dit laatste door grotere hoeveelheden in één keer over een langere afstand te transporteren. Duizend ton bijvoorbeeld kan je met pakweg veertig of vijftig vrachtwagens vervoeren, maar ook in één keer met een schip.”

www.shortsea.be

Webdesign Desk02