Vlaamse havens werken samen om Europese top te bereiken

Natasja Van der Jonckheyd
Haven, Transport & Logistiek

Er werd een samenwerkingsakkoord ondertekend tussen de havens van Antwerpen, Oostende, Zeebrugge en Gent. Samen met Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Hilde Crevits zal er nu een samenwerkingsakkoord zijn.

Aan de hand van 30 actiepunten wil de Vlaamse Overheid de Vlaamse Havenverenigingen op internationaal vlak verstevigen tegenover de concurrentie. Verdeeld over zes domeinen willen ze tegen 2020 bij de Europese top behoren. Door zich te focussen op bepaalde terreinen kunnen ze hun logistieke sterktes uitspelen op de internationale markt.

Zo willen ze door een samenwerking tussen de haven van Antwerpen en Zeebrugge op een economische en commerciële manier hun marktaandeel vergroten in de containertrafiek tussen Azië en Noordwest-Europa. Ook rond beleidsthema's, logistiek en operationele tools zal worden samengewerkt. Bovendien zullen de havens op vlak van maatschappelijkheid vergroot worden.

Als ze hun rol als logistieke knooppunten efficiënt uitspelen, en de Europese top verder benaderen, zal dit gevolgen hebben voor de welvaart in Vlaanderen.

Webdesign Desk02