Voorbereidingswerken ondertunneling Krijgsbaan eindelijk gestart

Freddy Michiels
Luchtvaart
Op 6 mei j.l. werd door Vlaams minister Hilde Crevits de start gegeven voor de graafwerken aan de Krijgsbaan in Mortsel.
Vlaams minister Hilde Crevits kreeg van de Kamer van Koophandel als bedankje een echte spade om haar te danken voor haar inspanningen voor de luchthaven van Antwerpen.
Situatieschets van de omleiding en de ondertunneling

Het voortbestaan van de regionale luchthaven van Antwerpen is niet langer bedreigd. Maandag 6 mei jl. werd de eerste spadesteek (weliswaar met een kraan) in de grond geplaatst door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits, die uiteindelijk zal leiden tot de ondertunneling van de R11 (Krijgsbaan) ter hoogte van de einde van de tarmac van de luchthaven. Wat staat er allemaal te gebeuren?

Dankzij de ondertunneling van de Krijgsbaan kan de luchthaven in regel blijven met de internationale veiligheidsnormen. Op het tunneldak zal een veiligheidszone (geen verlenging van de startbaan) gecreëerd worden. De graafwerken zijn gestart en in de eerste fase volgt nu een archeologisch onderzoek. Hopelijk vindt men niet te veel historische overblijfselen die de werken kunnen vertragen. Het is alleszins de bedoeling dat vanaf het najaar op de R11 zelf gewerkt wordt. De aanleg van de tunnel zal 2 jaar duren en kost het Vlaams gewest 54 miljoen euro.

Groene veiligheidszone boven tunnel

De ondertunneling van de R11 is nodig opdat de Luchthaven Antwerpen zou voldoen aan de internationale veiligheidsvoorschriften. Volgens de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA) moeten luchthavens in het verlengde van hun start- en landingsbanen voorzien in een obstakelvrije veiligheidszone. Op zo’n Runway End Safety Area (RESA) kunnen vliegtuigen in noodsituaties veilig tot stilstand komen.

In Antwerpen ontbreekt die RESA nog aan één zijde. De aanwezigheid van de R11 (Krijgsbaan) vlak achter de start- en landingsbaan stond de aanleg in de weg. Door de baan ter hoogte van de luchthaven in een tunnel te steken, komt de nodige ruimte vrij. De RESA, die deels op het dak van de tunnel komt, zal bestaan uit een omheinde graszone die zich uitstrekt tot Fort III in Borsbeek. De start- en landingsbaan zelf wordt niet verlengd.

Tunnel vervangt verkeerslichten

De tunnel, met aansluitend een af- en toerit in een open sleuf, wordt 410 meter lang. Dat is de afstand tussen de verkeerslichten die nu het verkeer op de R11 tegenhouden wanneer een vliegtuig landt of opstijgt. Wanneer de tunnel klaar is, zullen de lichten op de Krijgsbaan op deze plaats verdwijnen, waarmee een einde komt aan een lachwekkende situatie die aan een ontwikkelingsland doet denken. Het verkeer zal hierdoor een betere, vlottere doorstroming krijgen.

Er komt ook een nieuwe fietsverbinding tussen de Heirbaan (Mortsel) en de Langbaan (Borsbeek): comfortabele fietspaden die afgescheiden liggen van de rijbaan. Tegelijk wordt ook het kruispunt Krijgsbaan/Heirbaan heringericht en overzichtelijker gemaakt met het oog op een betere fietsveiligheid. Er komt een afslagstrook voor de voertuigen die van de brug komen en de Heirbaan willen inslaan.

Verkeer tijdens de werken

Vanaf het najaar zal er op de R11 zelf gewerkt worden voor de ondertunneling. De Krijgsbaan blijft al die tijd open. Het verkeer op de Krijgsbaan zal naast de werf kunnen rijden via een tijdelijke omleidingsweg met 1 rijstrook in elke richting. Er blijft ook fietsverkeer mogelijk.

De Luchthaven Antwerpen blijft operationeel. De luchtvaartmaatschappijen moeten tijdens de werkenwel rekening houden met operationele beperkingen en ze zullen in bepaalde gevallen moeten uitwijken naar andere luchthavens.

De aannemer krijgt voor de aanleg van de tunnel zeer strikte voorwaarden opgelegd, onder meer hoogtebeperkingen. Er zal ook ’s nachts worden gewerkt, omdat de luchthaven dan gesloten is.

Toekomst R11

Het ontwerp van de tunnel ter hoogte van de Luchthaven Antwerpen houdt technisch rekening met de eventuele aanleg van een lange tunnelverbinding tussen de E313 in Wommelgem en de E19 in Wilrijk. De plannen voor een dergelijke tunnel onder de R11 zitten nog in studiefase, maar als die tunnel er komt, kan hij nog onder de lokale tunnel bij de luchthaven aangelegd worden.

Minister Hilde Crevits: “De regionale luchthavens hebben een economisch belang voor Vlaanderen. Ik hecht dan ook veel belang aan hun voortbestaan. Naast de extra drie jaar voor de aanleg van de veiligheidsstrook gaf de toekenning van een certificaat voor onbepaalde duur de mogelijkheid om de toekomst van de Luchthaven Antwerpen veilig te stellen. De werken voor de aanleg van de veiligheidsstrook vormen het sluitstuk voor de optimalisering van de luchthavenexploitatie en betekenen een garantie voor haar toekomstige ontwikkeling. Het geeft ook meer zekerheid aan de toekomstige uitbaters van de luchthaven. De onderhandelingen met de kandidaat-exploitant zitten nu in de laatste fase. Tevens zullen deze werken bijdragen aan een verbeterde mobiliteit in deze regio. Het verkeer op de Krijgsbaan zal na de realisatie van deze werken niet langer opgehouden worden bij opstijgen en landen van de vliegtuigen. Gelijktijdig wordt ook voorzien in een betere fietsinfrastructuur.” (fm)

Webdesign Desk02