Mia Haesevoets begeleidtde groei en ontwikkelingvan uw bedrijf

Redactie
Opleidingen & Coaching
Mia Haesevoets

Mia Haesevoets Structuur Optimalisatie

Lintenberg 28 - 3294 Diest

T 013 77 71 11 - GSM 0479 97 96 35

mia@miahaesevoets.be

www.miahaesevoets.be

Mia (425x640)

Wat zijn de sterktes van uw bedrijf en wat zijn de zwaktes? Wat zijn de opportuniteiten van uw onderneming en wat zijn de bedreigingen? Als bedrijfsleider zou u hier af en toe bij moeten stilstaan en u afvragen of u nog wel ‘goed bezig’ bent. Structuur Optimalisator Mia Haesevoets brengt graag met u de mogelijkheden om te groeien in kaart en ondersteunt u concreet en praktisch om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren en om deze groei en ontwikkeling te realiseren.

Welke acties moet ik ondernemen om meer omzet te realiseren? Hoe verbeter ik de werking van mijn organisatie?

Mia Haesevoets: “Uw bedrijf laten groeien doet u door de verschillende stadia van de structuur optimalisatie te ontwikkelen zodat deze samen een succesvol en volwassen bedrijf vormen. We starten met het formuleren van een duidelijke missie en visie om vervolgens uw USP’s te definiëren. We bekijken of uw diensten en producten tegemoet komen aan de noden van uw doelgroep en we brengen uw nood aan middelen in kaart. In de middelen van een bedrijf zit ook het menselijk kapitaal. Belangrijk hierin is om na te gaan of iedereen op een correcte manier samenwerkt, of bepaalde zaken niet dubbel gebeuren of misschien wel helemaal niet. We zien vaak dat de communicatie niet optimaal is, waardoor bepaalde zaken niet of verkeerd worden doorgegeven.”

In een volgend stadium evalueert Mia Haesevoets uw processen en gaat ze na of deze door de juiste personen worden uitgevoerd. Ze bekijkt ook of alle onderdelen van uw bedrijf goed samenwerken. Ook de bedrijfscultuur waarmee u naar buiten wil komen, is belangrijk. Elk stadium neemt de structuur optimalisator onder de loep om te kijken wat er al dan niet moet verbeterd worden, bijvoorbeeld het op punt zetten of het optimaliseren van uw salesafdeling of van de resultaten van uw salesmensen.

Mia Haesevoets voert met andere woorden eerste een analyse uit, waarna ze een actieplan opstelt om hiervan vervolgens de implementatie te begeleiden en de loop van het traject te evalueren.

 

Art of Hosting

De techniek die Mia Haesevoets daarbij hanteert is Art of Hosting.

Mia Haesevoets: “Art of Hosting omvat verschillende methoden om de communicatie tussen mensen en groepen te faciliteren. Afhankelijk van de situatie en de bedrijfscultuur wordt de aangewezen methode gekozen. Brainstormen is bijvoorbeeld zo’n methode. Art of Hosting verbetert de creativiteit en de samenwerking in uw bedrijf doordat alle talenten en kennis wordt benut en doordat mensen worden aangesproken op hun medewerking. Het is een vorm van co-leren en co-creatie waarbij antwoorden worden gevonden op complexe uitdagingen.”

U kan Mia Haesevoets inhuren voor de tijd die nodig is om uw bedrijf te optimaliseren, maar het is ook mogelijk om bij haar een workshop te volgen zodat u zelf aan de slag kan. Zij geeft workshops op maat in- of outcompany, Art of Hosting, brainstorms, trainingen,… Wanneer u er nood aan heeft, fungeert ze als uw bedrijfsklankbord én ze kan ook uw gastspreker, moderator/facilitator zijn. (NV)

Kaderstuk: 

Rekenvoorbeelden

 

Mia Haesevoets is erkend door de kmo-portefeuille. Dit betekent dat u in aanmerking komt voor een belangrijk subsidiebedrag van de Vlaamse Overheid. Neemt u bijvoorbeeld een volledig adviespakket van 5.040 euro, dan betaalt u zelf 2.540 euro en neemt de overheid 2.500 euro voor haar rekening. Voor strategisch advies groei loopt de subsidie op tot 75% en betaalt u met andere woorden voor een pakket van 33.000 euro slechts zo’n 8.000 euro. Momenteel is er een pilootproject rond personeelsmanagementadvies met een subsidie van 25.000 euro waarbij de overheid 50% betaalt. Komen hiervoor in aanmerking: opzetten onthaalbeleid, werving en selectie, opzetten evaluatiesysteem, ontwikkeling medewerkers, opzetten kennisretentie, ontslag, werk-privébalans, motiveren, leidinggeven, opzetten processen,… Mia Haesevoets helpt u graag met het indienen van uw dossier.

 

Webdesign Desk02