Word de favoriete klant van uw leverancier

VIB

T 03 286 80 92 - vib@bevib.be - www.bevib.be

Als kmo (inkoper) kom je vaak te staan tegenover grote, machtige leveranciers, terwijl je hen geen grote aankoopvolumes kan bieden. Toch is het belangrijk dat je op deze leveranciers kan rekenen.

Als een leverancier jou aantrekkelijk vindt, dan zal hij je op de hoogte houden van innovatieve technologieën of producten; dan word je tijdig beleverd, ook al is er schaarste; dan kan je een lange termijn relatie uitbouwen met garanties voor kostenreducties en goede kwaliteit en efficiëntie.

Hoe kan je er als kleine(re) speler voor zorgen dat een leverancier jou toch gaat zien als “preferentiële klant”? Diverse studies hebben geprobeerd te achterhalen welke aspecten doorslaggevend zijn voor een leverancier om een klant als “aantrekkelijk” te beschouwen. Volgens Prof. Frank Rozemeijer zijn 3 variabelen belangrijk in de relatie: vertrouwen, commitment en tevredenheid. Vertrouwen is de mate waarin de leverancier de klant ziet als eerlijk, integer en goedwillend. Commitment drukt de intentie uit om met de betreffende partner te blijven samenwerken in de toekomst en komt tot uiting in de mate waarin men bereid is om te investeren in elkaar. Tevredenheid over de samenwerking gaat over de kwaliteit van de communicatie en de resultaten (winstgevendheid) die daaruit voortvloeien. In een andere studie (Baxter) vinden we 6 andere variabelen terug: financiële betrouwbaarheid (betaalgedrag); innovatie (early supplier involvement); uitwisseling van informatie; netwerk en ook hier vertrouwen en commitment.

Dus wat kan je best doen ?

- Blijf de processen in je organisatie verbeteren

- Betrek je leverancier in jouw (innovatie) processen

- Bied vooruitzichten op omzetgroei

- Bied zekerheid van betaling

- Zorg voor een redelijke winstmarge

- Maak duidelijke afspraken

- Verdiep je in de kostenstructuur

- Zorg voor transparantie en goede communicatie

- Bied lange termijn contracten

Prof. Frank Rozemeijer licht zijn visie toe tijdens de Dag van Inkoop en Logistiek op 12 mei in Antwerp Expo

Webdesign Desk02