Aangifte personenbelasting 2018. Wat is nieuw?

nelegalloo (Practicali Seminaries)
Persbericht

De belastingaangifte voor aanslagjaar 2018 is op 6 april 2018 verschenen In het Belgisch Staatsblad (2e editie)

Blikvanger is de regionalisering van de aangifte!. De administratie is afgestapt van het systeem van de voetnoten, die verduidelijkten voor welke inwoner een bepaalde maatregel gold. M.a.w. de Vlaamse belastingplichtige zal voor aanslagjaar 2018 alleen nog met de codes van de federale en Vlaamse overheid geconfronteerd worden, terwijl tot vorig jaar elke belastingplichtige de codes van Vlaanderen, Wallonië en Brussel te zien kreeg. Die keuze komt de gebruiksvriendelijkheid (van de op zich complexe aangifte) zeker ten goede.

Inhoudelijk verschillen de gewestelijke aangiften enkel in Deel 1, in de vakken:

IX-I. - leningen en verzekeringen m.b.t. de eigen woning,

X-I. - gewestelijke belastingverminderingen en

XI - bedragen m.b.t. gewestelijke belastingkredieten.

De andere vakken van deel I zijn gelijk voor zowel Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Hetzelfde geldt voor deel II van de aangifte.

Jaar na jaar steeg het aantal codes in de aangifte personenbelasting, met een recordaantal vorig jaar van 885 codes. Voor het eerst in lange tijd daalt het aantal codes. Die daling is voornamelijk het gevolg van die regionalisering van de aangifte zelf. Alsook van het werk van de administratie om rubrieken en codes die hetzelfde belastingregime ondergaan waar mogelijk samen te voegen.

Voortaan zal de Vlaamse belastingplichtige in totaliteit nog 'maar' 823 codes op zijn brief terugvinden. Voor de Waalse en de Brusselse belastingplichtige zijn dat er respectievelijk 826 en 807. Samengevat telt de aangifte in vergelijking met vorig jaar voor Vlaanderen 62 codes minder, voor Wallonië 59 en voor Brussel zelfs 78!

De formele vereenvoudiging van de aangifte personenbelasting is een feit, nu nog de inhoudelijke ...

Meer info en downloads

Webdesign Desk02