Aankondiging van fiscale controleacties 2018

nelegalloo (Practicali Seminaries)
Persbericht
Aankondiging fiscale controle 2018

Net als de voorbije jaren wil de belastingadministratie op een transparante manier over verschillende controleacties communiceren die gepland of gaande zijn. Hiermee wil de administratie de belastingplichtigen er toe aanzetten om hun fiscale verplichtingen correct na te komen. Zo heeft de belastingplichtige een beter idee van de kans dat hij/zij een fiscale controle zal krijgen of een vraag om inlichtingen van de administratie zal ontvangen.

Controleacties voor particulieren

Particulieren lopen een hoger risico op een controle of de administratie zal vragen om haar bijkomende inlichtingen of documenten te bezorgen als:

  • zij aanspraak maken op de aftrek van een onderhoudsgeld en dat geld overschrijven naar het buitenland,
  • zij als bedrijfsleider werkelijke beroepskosten hebben afgetrokken,
  • zij de inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed, waarvan zij eigenaar zijn in België en dat door de huurder voor professionele doeleinden wordt gebruikt, niet correct hebben aangegeven,
  • zij hun belastingaangifte niet hebben ingediend ondanks de verstuurde herinnering. Zij zullen dan het voorwerp uitmaken van een nazicht. De administratie zal bijzondere aandacht besteden aan belastingplichtigen die regelmatig nalaten om de aangifte in te dienen.

Lees verder

Webdesign Desk02