Bijzondere liquidatiereserve AJ 2012: deadline 31 maart 2018!

nelegalloo (Practicali Seminaries)
Persbericht
Bijzondere liquidatiereserve AJ 2012: deadline 31 maart 2018!

Vele kleine vennootschappen met een boekjaar dat afsloot in het vierde kwartaal waren benadeeld met hun belaste reserves van aanslagjaar 2012. Ze vielen immers buiten de gunsten van zowel de zgn. vastklikoperatie als de bijzondere liquidatiereserve. Een vennootschap riep discriminatie in en trok daarmee naar het Grondwettelijk Hof. Met succes want het Grondwettelijk Hof gaf de vennootschap gelijk.

Op 2 februari 2018 publiceerde de administratie de procedure voor de aanleg van deze bijzondere liquidatiereserve AJ 2012. De aangifte (via Rv-on-web of op papier) en de betaling van de bijzondere aanslag moeten de administratie bereiken uiterlijk op 31 maart 2018.

Lees verder

Webdesign Desk02