Finance specialisten zijn fel gegeerd in de huidige kandidaat-gedreven arbeidsmarkt

Sofie Slagmulders
Persbericht
Renske Lubbinge, Manager bij Robert Walters België

Zoals blijkt uit de onze meest recente Robert Walters Europese Salarisenquête, resulteerden sterke economische groei en toegenomen investeringsactiviteiten in een zeer actieve arbeidsmarkt in 2017. Hoe zullen salarissen en rekruteringsactiviteiten dit jaar evolueren? Welke profielen zijn het meest gewild en hoe kunnen HR managers reageren op het acuut tekorten aan vaardigheden?

Renske Lubbinge, senior manager, vat de nieuwste trends binnen commerce & industry kort samen.

Finance professionals blijven sterk in vraag

Finance professionals waren zeer gewild in 2017, vermits werkgevers geconfronteerd werden met een tekort aan vaardigheden bij het zoeken naar gekwalificeerde kandidaten. Sterke economische omstandigheden leidden tot wijdverspreide bedrijfsgroei bij zowel grote multinationals als bij KMO's, wat opportuniteiten creëerde voor finance professionals in nagenoeg sectoren.

Bij KMO's lag de focus voornamelijk op het optimaliseren van financiële processen en deze in-house te brengen. Voor grotere bedrijven binnen een sterk concurrerende markt zoals de automobielindustrie en de energiesector was er voornamelijk veel vraag naar business controllers. Naarmate het investeringsniveau toenam als gevolg van de groeiende economie richtten veel bedrijven zich op het optimaliseren van hun cash positie, waardoor de vraag naar treasury specialisten aanzienlijk toenam. Professionals met commerciël flair en het vermogen om strategisch inzicht te bieden waren zeer gewild vermits werkgevers van hun finance team verwachtten dat zij een ware business partner rol op zich nemen.

Hogere salarissen en een acuut tekort aan vaardigheden worden verwacht

Gezien het toenemende aantal vacatures nam de druk op beschikbare talent pools toe en werd de markt al snel kandidaat-gedreven. Salarissen stegen als gevolg en deze trend zal zich waarschijnlijk in 2018 voortzetten. Het tekort aan kandidaten zal aanhouden, waarbij de meest gewilde professionals degenen zijn die strategisch inzicht kunnen bieden. Medewerkers op midden- en hoger kaderniveau behoren tot de meest gevraagde kandidaten voor het invullen van controller- en financial planning & analyse functies, waarbij het tekort aan vaardigheden bijzonder acuut is.

De balans tussen werk en privé blijft het nieuwe ideaal voor werknemers

Top talent regeert binnen de huidige arbeidsmarkt en gezien het acuut tekort aan kandidaten met het juiste talent, zullen werkgevers hun welgedefinieerde rekruteringsstrategieën verder moeten gebruiken om de beste kandidaten aan te trekken. Salarissen spelen nog steeds een belangrijke rol, maar werkgevers moeten niet onderschatten wat de impact is van een goede balans tussen werk en privéleven, zoals flexibele werktijden en jobrotatie programma's, niet alleen om nieuw talent aan te trekken, maar ook om de juiste mensen aan boord te houden op lange termijn.

Webdesign Desk02