Kosten van verkoopsbevorderende evenementen zijn 100% aftrekbaar!

nelegalloo (Practicali Seminaries)
Persbericht
Kosten van verkoopsbevorderende evenementen zijn 100% aftrekbaar

Reeds enkele jaren wordt er geschillen uitgevochten over de juiste fiscale kwalificatie van kosten van een evenement dat een bedrijf organiseert voor bestaande of potentiële klanten: zijn dit 100% aftrekbare publiciteitskosten of gaat het om 50% aftrekbare receptiekosten?

De btw op kosten van spijzen en dranken die de belastingplichtige maakt in het kader van een evenement dat hij organiseert voor bestaande of potentiële klanten, is volledig recupereerbaar als publiciteitskosten (btw-beslissing E.T.124.247 van 13 mei 2015). Die spijzen en dranken zijn dan geen kosten van onthaal. Vereist is wel dat het evenement hoofdzakelijk en rechtsreeks tot doel heeft de verkoop van welbepaalde producten of diensten te bevorderen. Is dat het geval, dan zijn ook de hapjes en de drankjes die bij een dergelijk evenement worden geserveerd, publiciteitskosten waarvan de btw voor 100 % recupereerbaar is.

Op het vlak van de directe belastingen waren dergelijke kosten tot nu toe niet gelijkgeschakeld met reclame of publiciteitskosten. Bijgevolg beperkte de administratie de aftrek daarvan tot 50 %, als zijnde receptiekosten. Dit verschil in behandeling lag gevoelig voor de betrokken bedrijven.

Gelukkig brengt de Minister van Financiën Johan Van Overtveldt zeer positief nieuws in antwoord op een mondeling vraag van Kamerlid Johan Klaps: dergelijke kosten kunnen ook op het vlak van de directe belastingen gezien worden als reclamekosten die voor 100 % aftrekbaar zijn.

Lees verder

Webdesign Desk02