Meertaligheid is de meest bevraagde skill bij support professionals

Sofie Slagmulders

Zoals onthuld in de meest recente Salarisenquête van Walters People, zorgden een sterke economische groei en toenemende bedrijfsinvesteringen voor een zeer actieve arbeidsmarkt in 2017. Maar hoe zal de Belgische arbeidsmarkt dit jaar evolueren voor professionals binnen business support? Maud Deweer, Senior Manager van de Business Support divisie bij Walters People, beoordeelt de nieuwste rekruteringstrends en vertelt ons welke functies en vaardigheden het meest gevraagd zullen zijn in 2018.

Hoe evolueerde de arbeidsmarkt in 2017 voor support professionals?
Maud: "De vraag naar business support professionals was hoog in 2017 vermits bedrijven verder uitbreidden als gevolg van het positieve economische klimaat. De druk op beschikbaar talent steeg en de arbeidsmarkt werd al snel kandidaat-gedreven, waarbij werkgevers snel moesten reageren om top talent aan te werven zodra felgegeerde professionals beschikbaar kwamen."

Welke support profielen zullen het meest bevraagd zijn dit jaar?
"De vraag naar professionals binnen customer service, sales en logistiek zal in 2018 verder blijven toenemen. Bij het aanwerven van specialisten binnen logistiek en sales zullen werkgevers opnieuw te maken krijgen met aanzienlijke tekorten aan bepaalde vaardigheden, met name tweetalige kandidaten, omdat de vraag naar deze profielen het aanbod blijft overtreffen. Dit zal ook het geval zijn voor werkgevers die juridische en HR-assistenten wensen te rekruteren: omdat het juiste talent moeilijk te vinden is, zien we het merendeel van bedrijven deze aanwervingen uitbesteden aan selectiebureaus in plaats van rechtstreeks te rekruteren. Naast een vlotte kennis van het Frans en het Nederlands voor functies binnen customer service, stijgt de vraag naar Duits- en Spaanssprekende customer service medewerkers aanzienlijk en we verwachten dat dit ook in 2018 het geval zal zijn."

Hoe verklaar je die toegenomen vraag naar professionals met sterke taalvaardigheden?
"Dankzij onze steeds mondialer wordende economie, zal in 2018 de vraag naar professionals met kennis van vreemde talen nog toenemen, vooral omdat Belgische bedrijven zich verder willen uitbreiden naar internationale markten. Taalvaardigheden zijn tegenwoordig niet alleen een sterke troef, maar kunnen zelfs worden beschouwd als een ware noodzaak binnen bepaalde domeinen zoals bijvoorbeeld customer service, waar groeiende e-commerce-activiteiten bij zowel nationale als internationale bedrijven leiden naar een toegenomen vraag naar meertalige medewerkers."

Hoe zullen salarissen en aanwervingen evolueren dit jaar?
"Wij verwachten dat organisaties ook dit jaar hun rekruteringsactiviteiten verder zullen uitbreiden. Gezien het tekort aan talent waren werkgevers vorig jaar genoodzaakt salarissen te verhogen om concurrerend te blijven, en we verwachten dat deze trend zich zal verder zetten dit jaar. Uit onze laatste enquête omtrent de verwachtingen voor 2018 bleek dat 52% van werknemers denkt dat het aantal jobs zal toenemen dit jaar terwijl 75% van de werkgevers verwacht dat de lonen zullen stijgen."

Op zoek naar een nieuwe uitdaging in 2018?
Bekijk onze meest recente business support vacatures.

Webdesign Desk02