Salesforce onderzoek wijst uit: Belg snakt naar digitale bijscholing

Eef Leroy
Persbericht

De meeste Belgen zijn het er over eens dat digitale vaardigheden op de werkvloer in de nabije toekomst belangrijker worden dan ooit. Toch vrezen ze dat het huidige onderwijs mensen onvoldoende voorbereidt. Dat blijkt uit een onderzoek van het onafhankelijke onderzoeksbureau DirectResearch uitgevoerd bij 1020 landgenoten in opdracht van Salesforce.

Terwijl Belgische bedrijfsleiders hun organisaties door de vierde industriële revolutie proberen te loodsen, mogen ze hun mensen niet uit het oog verliezen. Salesforce vindt al langer dat bedrijven hier een grote verantwoordelijkheid dragen. Zij kunnen het voortouw nemen in programma's die werknemers gedurende heel hun carrière toegang geven tot relevante bijscholing, zodat niemand moet afhaken op de weg naar een steeds digitalere wereld.

Blijven bijleren
Het is dan ook belangrijker dan ooit om tijdens de carrière bijkomende opleidingen te volgen. Ongeveer 30 procent vreest nu al over onvoldoende technische vaardigheden te beschikken en 67 procent is ervan overtuigd dat zij zonder bijscholing onvoldoende voorbereid zijn voor de jobs van morgen. Hoewel België op Europees niveau flink achterop hinkt wat betreft het levenslang bijscholen, toont het onderzoek dus aan dat het besef voor het belang van extra opleiding groeit.

 • 27 procent van de ondervraagden vreest momenteel voor zijn baan omwille van digitale transformatie.
 • Ruim 66% van de Belgen legt de verantwoordelijkheid voor extra opleidingen bij zijn werkgever. Bijna de helft (47,7%) is van mening dat de overheid hierin een leidende rol moet spelen. Slechts 18 procent steekt echter de hand in eigen boezem en vindt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen kennisniveau. Tot slot acht 13 procent dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever én werknemer.
 • 66 procent is tevreden over de bijdrage die werkgevers vandaag al leveren. Over universiteiten is 60 procent positief en iets meer dan de helft vindt de bijdrage van IT-bedrijven zoals Salesforce waardevol. 56 procent verwacht meer van de overheid om burgers klaar te stomen voor het werk van morgen.
 • 58 procent wil vooral zijn expertise met gespecialiseerde digitale software zoals CRM-systemen bij timmeren.

Opvallende regionale verschillen
Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de Belg beseft dat de arbeidsmarkt verandert onder impuls van nieuwe digitale technologieën zoals kunstmatige intelligentie. Toch zijn er enkele duidelijke regionale verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië.

 • Walen schatten de nood om zich digitaal bij te scholen iets hoger in dan Vlamingen (70 procent tegenover 64 procent).
 • Vlamingen willen vooral 'gemiddelde' digitale vaardigheden verwerven (zoals bijkomende ervaring met CRM-systemen), terwijl Walen graag 'zware' digitale skills bijleren (zoals programmeren en coderen).
 • 28 procent van de respondenten uit Wallonië denkt dat werkgevers veel waarde hechten aan technologie-opleidingen gegeven door grote bedrijven zoals Salesforce. In Vlaanderen is dat 21 procent.
 • Vlamingen houden erg vast aan traditionele lesmethodes (68 procent), terwijl Walen meer open staan voor flexibele digitale cursussen (50 procent).

Nederlanders zijn beter voorbereid
In vergelijking met Nederland, waar Salesforce een gelijkwaardig onderzoek liet uitvoeren, valt het op dat de Belg minder inzet verwacht van zijn werkgever. Bijkomend is de Nederlander optimistischer over de toekomst.

 • 82 procent van de Nederlanders vindt dat het bedrijf waar ze werken hen de nodige opleidingen moet aanbieden om hun skillset relevant te houden. In België deelt slechts 66 procent die mening.
 • Belgen zijn pessimistischer over hun onderwijssysteem. 53 procent vindt het onderwijs onvoldoende aangepast om jongeren voor te bereiden om het werk van morgen, tegenover 39 procent van de Nederlanders.
 • 17 procent van de Nederlanders denkt dat zijn of haar baan binnen tien jaar niet meer zal bestaan. Belgen schatten de situatie minder rooskleurig in: 27 procent verwacht dat zijn of haar job binnen een decennium verdwenen is.
 • 42 procent van de Belgen denkt niet dat hij momenteel de juiste digitale vaardigheden bezit voor de toekomst, in Nederland is dat maar 33 procent.

Bedrijven dragen de grootste verantwoordelijkheid
"De Belg mag meer verwachten van zijn werkgever", vindt Jo Buvens, Regional Vice President en Country Leader van Salesforce België. "Het is de verantwoordelijkheid van bedrijven om mensen klaar te stomen voor de nieuwe jobs van morgen. Dat komt trouwens niet alleen het personeel ten goede, maar garandeert ook dat organisaties op de lange termijn competitief blijven in een steeds sneller transformerende wereld."

Digitale opleidingen
Betrouwbare opleidingen aangeboden via digitale platformen zoals Salesforce Trailhead kunnen op een directe manier tegemoet komen aan de vraag om bijscholing van werknemers, al toont het onderzoek aan dat vooral Vlamingen dergelijke lesmethodes nog moeten omarmen. Toch geeft 57 procent van de respondenten te kennen meer tijd te willen investeren in bijscholing moest hun werkgever daar de juiste online tools voor aanbieden.

Over het onderzoek
Het onderzoek is in maart 2018 in opdracht van Salesforce uitgevoerd door onafhankelijke onderzoeksbureau DirectResearch onder 2.028 werkende mensen in de Benelux: 1.008 respondenten uit Nederland en 1.020 respondenten uit België namen deel.

Webdesign Desk02