Ultimaker en het Future Classroom Lab van het European Schoolnet werken samen om 3D printen dichter bij studenten te brengen

Insticom
Persbericht

Ultimaker, de toonaangevende fabrikant van 3D printers, is een strategisch partnership aangegaan met het Future Classroom Lab (FCL) van European Schoolnet om te helpen bij het creëren van innovatieve les- en leermethodes. Samen met het netwerk van FCL, zal Ultimaker samenwerken met beleidsmakers, industriepartners, leerkrachten en andere belangrijke stakeholders in het onderwijs. Via deze samenwerking wordt gezocht naar nieuwe manieren om een dynamisch ecosysteem te creëren voor les te geven en te leren waarbij 3D technologie geïntegreerd wordt in het klaslokaal en het volledige potentieel getoond wordt aan de onderwijssector.

European Schoolnet werkt samen met leden van 31 verschillende Ministeries van Onderwijs en FCL industriepartners om te visualiseren hoe conventionele klassen en andere lesruimtes omgevormd kunnen worden voor het leren en lesgeven van de 21e eeuw. FCL is een inspirerende leeromgeving die zich inzet om de meest innovatieve pedagogische modellen, technologieën en leermethodes te vinden. Door het organiseren van events, studies en seminaries in het Future Classroom Lab, helpt ESN om belangrijke decision makers in de Ministeries te informeren over de technologieën die het onderwijs van de 21e eeuw kunnen verbeteren, zoals 3D printen, coderen of gamification. Dit helpt om het niveau van onderwijs in hun land op een hoog niveau te houden en ook klaar te zijn voor de technologieën die aan de basis liggen van de professionals van morgen.

Siert Wijnia, medeoprichter en CTO bij Ultimaker: "3D printen is een van de belangrijkste technologieën die in de komende jaren zal helpen om de toekomst vorm te geven. Vandaag maken al veel R&D departementen in verschillende industrietakken gebruik van de voordelen die deze technologie kan bieden voor rapid prototyping en reverse engineering. Met de hulp van desktop 3D printers komt dit echter binnen het bereik van iedereen. Op vlak van onderwijs zien we dat 3D printen en het potentieel ervan vooral bij het hoger onderwijs blijft, terwijl wij ook de mening hebben dat jonge kinderen al in contact moeten komen met deze nieuwe technologie. Met European Schoolnet en hun Future Classroom Lab hebben we hiervoor een echte partner gevonden."

Tomasso Dalla Vecchia, Business Development Manager bij European Schoolnet: "We zijn enthousiast over onze samenwerking met Ultimaker. Een van de belangrijkste doelen die we willen realiseren met ons Future Classroom Lab is dat onderwijs het kinderen mogelijk moet maken om actief te bezig zijn met dingen te creëren in onze hedendaagse maatschappij. Het integreren van 3D printers in lesruimtes helpt hierbij aangezien ze zo op een heel jong leeftijd in contact komen met open source, waarbij de nadruk wordt gelegd op delen en samen creëren. Vanuit een opvoedkundig standpunt is het nodig dat kinderen niet alleen in contact komen met computermodellen, maar ook met echte objecten. Dit leert hen project based learning aan door iets van begin tot einde te creëren. Ultimaker is hiervoor een perfecte partner."

Webdesign Desk02