In Vlaams-Brabant 1 op 5 op de fiets naar het werk

Acerta2017
Persbericht

Ook het openbaar vervoer in de lift voor woon-werkverkeer

Leuven, 21 februari 2018 – Vandaag rijdt 1 op 5 van de werknemers in Vlaams-Brabant met de fiets naar het werk. Dat is een stijging van nog eens 15,6 % ten opzichte van een jaar eerder. Een bescheidener maar eveneens positieve evolutie stelt de derde ACERTA-mobiliteitsbarometer vast in verband met het openbaar vervoer, dat is hier met 6,6% toegenomen. Nog altijd koning van de weg, maar wel de verliezer is de auto. En toch blijft de bedrijfswagen voorlopig heel populair: hij noteerde zelfs een stijging van 17 %. Dat en meer blijkt uit de derde mobiliteitsbarometer van hr-dienstenverlener ACERTA.

Voor we focussen op Vlaams-Brabant, kijken we eerst naar de nationale cijfers van deze derde ACERTA-Mobiliteitsbarometer. Dit zijn daarvan de opvallendste conclusies:

  • De populariteit van de fiets zette zich ook in 2017 verder door, met 24,21 % fietsende werknemers, een stijging met nog eens 8,2 %, bovenop de 13,1 % stijging die we in 2016 al noteerden.
  • Een deel van de populariteit van de fiets komt uit populaire mobiliteitscombinaties. De combinatie auto en fiets blijft het populairst: 9,47 % gebruikt beide.
  • De wagen blijft met 76,66 % onze heilige koe die we exclusief (66,54 %) of in combinatie met andere vervoermiddelen (10,12 %) gebruiken. Maar de meer duurzame mobiliteitsformules knabbelen toch gestaag verder aan haar populariteit. Die zakte tussen 2016 en 2017 met -0,5 %.
  • 19,5 % van de bedienden kan met de bedrijfswagen naar het werk. Tegenover 2016 is dat wel weer +10,3 %.
  • Het openbaar vervoer kan in 2017 een mooie stijging voorleggen van +5,6 %, maar blijft met 7,42 % regelmatige gebruikers toch in de marge rijden.

21,2% gaat regelmatig met de fiets naar het werk

De opmars van de fiets als vervoermiddel van en naar het werk begon al in 2011. Ook in 2017 zette deze trend zich door: het aantal werknemers in Vlaams-Brabant dat regelmatig voor de fiets kiest, nam met 15,6% toe ten opzichte van 2016. In 2017 koos 21,2 % van de werknemers hier voor de fiets als vervoermiddel.

Dirk Vanderhoydonck, Directeur bij ACERTA Consult: "Uit onze dagelijkse contacten met CEO's en hr-directeurs leren we dat werknemers meer en meer aan hun werkgever vragen om bedrijfsfietsen beschikbaar te stellen, al dan niet elektrische. De langer wordende autofiles hebben blijkbaar een pijnpunt bereikt. En met een Benefit Motivation Plan, waarbij de werknemers de keuze krijgen om een deel van hun loon te besteden aan bv. een elektrische fiets, kan de werkgever aan die vraag van de werknemers tegemoetkomen zonder zijn loonkost te verhogen. Het helpt bovendien dat de overheid actief inspeelt op deze behoeften met een beleid dat steviger inzet op fiets(snel)wegen."

Ook het openbaar vervoer zit in de lift: + 6,6 % in 2017

Was in 2016 de mobiliteitsbarometer nog heel streng voor het openbaar vervoer, 2017 laat toch een verhoogde interesse in trein, tram, bus en metro zien, zeker in Brabant, met Brussel als absolute koploper. In Vlaams-Brabant ging het gebruik van het openbaar vervoer met 6,6 % vooruit, 10,3% van de werknemers maakt daarvan gebruik om naar en van het werk te reizen. Dirk Vanderhoydonck: "De realiteit valt wellicht nog positiever uit. Onze barometer meet de gegevens van de profit en de social profit, niet van de openbare sector en die laatste vertegenwoordigt juist de grootste groep van trein- en busreizigers. Het gebruik van het openbaar vervoer hangt verder ook samen met (de kwaliteit) van het aanbod en dat kan per regio nogal verschillen."

Koning auto staat stil

Ere wie ere toekomt, de auto blijft de nummer één van alle gekozen mobiliteitsoplossingen, zo blijkt uit deze derde ACERTA-mobiliteitsbarometer. 66,54 % van de werknemers stelt zich 's ochtends nooit de vraag: hoe ga ik vandaag naar het werk? Zij pakken elke ochtend trouw hun autosleutels en vertrekken, naar het werk en van daar ook terug – geen twijfel mogelijk. Tellen we daar de werknemers bij die op een mooie dag al eens de fiets nemen, of al eens op de trein, tram, bus of metro springen, dan komen we aan 76,66 %. Het blijft een ruime meerderheid. En toch is de populariteit van de auto gestagneerd. Van de werknemers in Vlaams-Brabant neemt nog altijd 73,1% de auto, maar dat is toch een daling van -0,7%.

De bedrijfswagen gaat nog vooruit, maar nadert toch een drempel

In 2017 reed 21,5 % van de bedienden in Vlaams-Brabant met een wagen van het werk. Dat is een stijging van 17 % tegenover 2016. De auto mag dan terrein verliezen, het hebben van een bedrijfswagen lijdt daar dus voorlopig niet onder. In alle provincies valt een toename van bedrijfswagens te noteren. En de stijging bij de vrouwen met een bedrijfswagen is gemiddeld 3 maal hoger dan bij de mannen; die eersten hebben dan ook nog een belangrijke achterstand in te halen om op hetzelfde niveau als de mannen te komen wat het gebruik van de bedrijfswagen betreft. Dirk Vanderhoydonck: "Het valt nog af te wachten wat de definitieve versie van het mobiliteitsbudget zal worden, maar dat de bedrijfswagen ter discussie staat, is een feit. De Regering wil in elk geval werknemers van de bedrijfswagen weglokken door het de werkgever mogelijk te maken in de plaats een gunstiger behandeld loon toe te kennen. Echter, zoals we vroeger al stelden, lijkt het ons weinig waarschijnlijk dat het 'cash for car'-aanbod werknemers massaal zal verleiden om niet meer voor de firmawagen te kiezen."

Mobiliteitskeuze maakt werkgevers aantrekkelijker

Werkgevers die inzetten op de individuele behoeften van werknemers, maken op de arbeidsmarkt een goede beurt. Mobiliteitsoplossingen aanbieden is één manier om zich te onderscheiden- 'oplossingEN', in het meervoud, want er is niet één beste mobiliteitsoplossing. Alles hangt af van de persoon, de plaats, het moment. Dirk Vanderhoydonck: "De werkgever heeft daar een troef in handen: hij kan verschillende keuzes aanbieden binnen eenzelfde budgettaire kost. En hij hoeft daarvoor niet te wachten op de finale versie van het mobiliteitsbudget. Werkgevers die hun voortrekkersrol waarmaken door nu al in te spelen op de tijdsgeest, doen daar in de war for talent hun voordeel mee. En ook de mobiliteit algemeen, het milieu én het welbevinden van hun medewerkers kunnen er wel bij varen."

Over het onderzoek

De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke loongegevens van de werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo's als grote ondernemingen behoren. De data werden via de ACERTA-Mobiliteitsbarometer verzameld tussen 2016 en 2017 en geven een representatieve weergave van de Belgische werknemerspopulatie. ACERTA voert metingen uit op kwartaalbasis.

Over ACERTA
ACERTA is als hr-dienstengroep in België gespecialiseerd in het advies, de informatisering en de verwerking van administratieve processen rond loonverwerking, sociale zekerheid, kinderbijslag, vestigingsformaliteiten en de professionalisering van het hr-beleid. De groep ondersteunt ondernemers en organisaties in elke groeifase en bij elk hr-proces. De kracht van mensen, daar draait het om bij ACERTA. ACERTA wil zijn mensen optimaal inzetten om zo het menselijk kapitaal van ondernemingen te optimaliseren. Daarbij is ACERTA een partner voor starters, zelfstandigen en vrije beroepen, kmo's en hr-professionals in privéondernemingen en overheidsinstellingen.

ACERTA telt meer dan 1300 medewerkers, verdeeld over 38 kantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De groep kende in 2015 een omzet van ruim 164 miljoen euro. 1 starter op 5 passeert effectief langs ACERTA's ondernemingsloketten. De groep beheert het statuut van 1 zelfstandige op 3 en 1 onderneming op 4 gebruikt haar oplossingen.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met

ACERTA – Sylva De Craecker
T +32 478 27 93 62
E Sylva.De.Craecker@ACERTA.be

 

 

 

Webdesign Desk02