Het personeel van een bedrijf is en blijft het belangrijkste bedrijfskapitaal

Freddy Michiels
HR
Frederic Achten
Jan De Block
Ann Doucet
Christophe Eysermans
Danny Heylen
Rudy Heyns
Jeroen Keymolen
Marc Langbeen
Niki Luyten
Eric Meyers
Sandra Peeters
Kevin Stickens
Erik Van den Eynde

 

Het zijn allemaal verzuchtingen en opmerkingen van een groep deskundigen, academici en andere arbeidsmarktdeskundigen die een manifest ondertekenden en aan de overheden bezorgden. 

Het personeelsbeleid is ook voor de kmo een belangrijke opdracht. Goede bedrijven bestaan immers niet op zichzelf. Alleen goede mensen maken van een gewoon bedrijf een goed bedrijf. Het loont dus zeker de moeite om nader in te gaan op de problematiek die de HR-sector vandaag bezighoudt. Daarom nodigden we naar jaarlijkse traditie enkele bekende tenoren uit de sector uit op een ontbijtvergadering. Gaven gevolg aan onze uitnodiging:

 •  Frederic Achten (Asap HR Group)
 •  Jan De Block (Synergie Belgium)
 • Ann Doucet (Acerta Consult)
 • Christophe Eysermans (Konvert Interim)
 • Rudy Heijns (Grant Alexander)
 • Danny Heylen (H&L People)
 • Jeroen Keymolen (TriFinance)
 • Marc Langbeen (Yes-Ims)
 • Niki Luyten (Multipen)
 • Eric Meyers (Hudson)
 • Sandra Peeters (Clear Consulting)
 • Kevin Stickens (Flexpoint Interim)
 • Erik Van den Eynde (Cepa)

De dagorde met actuele vragen was behoorlijk gevuld, dus gingen we meteen van start.

VRAAG 1

Brecht Decroos van Hudson stelt vast (De Tijd, 24/2/2010) dat één op de vijf promoties niet beloond wordt met extra salaris. Is dat ook de ervaring van onze panelleden? En als dat zo is, is dit wel verstandig?

Sandra Peeters: Promotie is op zichzelf al een erkenning. Ik raad aan van geen al te strikt loonbeleid te voeren. Mijn advies is: geef de medewerker eerst de kans om zich te bewijzen in de nieuwe functie en beloon de inspanning later.

Danny Heylen: Moet een promotie altijd geldelijk beloond worden? Is de promotie op zich al geen beloning? Hoort bij elke promotie een loonsverhoging? Honger moet blijven.

Jeroen Keymolen: Er zijn inderdaad genoeg voorbeelden van bedrijven waar dit vandaag de dag het geval is. Vaak is het geen zwart-wit verhaal en krijgen sleutelfiguren toch nog bepaalde compensaties om eventueel risico op vertrek tegen te gaan. Gegeven de economische crisis kunnen zij dit makkelijker verantwoorden, vooral als hiermee jobs van werknemers kunnen gered worden. Dit is waarschijnlijk echter een tijdelijke situatie want in niet-crisis tijden moeilijker te verkopen aan (sommige) werknemers.

Eric Van den Eynde: Werkzekerheid is vandaag het belangrijkste

Marc Langbeen: Waarom werken mensen? Om aan een behoefte te voldoen maar ook om aan zelfontplooiing te doen. Mensen evolueren binnen een functie. Loon is niet het voornaamste om mensen goed in hun vel te laten voelen op hun job. De hele hoge lonen zijn vandaag gedaan. In sommige sectoren of bedrijven worden de lonen tot 1/3de herleid. De werknemers moeten zich belangrijk voelen via hun job, het gevoel hebben dat ze erbij horen.

Frédéric Achten: Loon is niet alles. Mensen willen hun gezichtsveld verruimen, willen vorderingen maken binnen hun job en opdrachten en dat bereik je niet alleen met hen via geld te belonen. 

Ann Doucet: Mensen verlaten hun werk niet enkel voor een hoger loon, maar wel voor o.a. persoonlijke ontwikkeling of voor een stabiele werkzekerheid.

VRAAG 2

Is het tegenwoordig dan zo gemakkelijk om goede medewerkers te vinden?

Sandra Peeters: Dankzij de crisis is het vandaag makkelijker dan enkele jaren geleden om mensen te vinden die voldoen aan het gewenste profiel. Dat klopt. 

Erik van den Eynde: Het opstellen van het juiste profiel is belangrijk en niet altijd zo eenvoudig voor een werkgever.

Christophe Eysermans: We mogen het nu ook weer niet zo gemakkelijk voorstellen. Het is niet makkelijk om de juiste mensen met de juiste mentaliteit te vinden. De overheid heeft structureel een systeem ingevoerd dat mensen niet onmiddellijk motiveert om aan de slag te gaan. 

Frédéric Achten: De mentaliteit is het probleem. Mensen die verantwoordelijkheid dragen binnen personeelsbeleid hebben het vaak zeer moeilijk om gemotiveerde mensen te vinden om hun job ambitieus aan te pakken. 

Ann Doucet: Onze databanken tonen aan dat 60 procent van de werklozen ‘passief’ op zoek is naar werk. 

Erik Van den Eynde: De passieven moet je zelf contacteren met een voorstel, ze zullen niet gemakkelijk zelf de eerste stap zetten naar een nieuwe uitdaging.

Jeroen Keymolen: Er zijn goede mensen die geen job vinden. De kloof tussen vraag en aanbod wordt groter, ook de eisen worden hoger.. Bedrijven moeten bereid zijn om ‘witte raven’ zelf te vormen en mogen niet altijd verwachten ze onmiddellijk op de markt te vinden. Daarom moeten ze erover waken om ook in de huidige crisistijden te blijven investeren in opleidingen. 

Eric Meyers: We leven in uitzonderlijke tijden. Bedrijven zitten nu zelf in moeilijkheden en zij zijn genoodzaakt ervoor te zorgen dat personeel snel opbrengt. Maar laat ons mekaar niets wijsmaken, de war for talent is actueler dan ooit en bedrijven dienen zich van hun beste kant te laten zien om mensen aan boord te krijgen/houden.

Marc Langbeen: Relatief weinig bedrijven weten wat ze zoeken, waar ze naar op zoek zijn. Je kan vandaag niet zomaar mensen aannemen of mensen ontslaan. 

VRAAG 3

Moeten jongeren hun studies niet iets beter afstemmen op hun kansen op de arbeidsmarkt en hun aandacht niet vestigen op disciplines waar niemand om vraagt? Wat heb je aan een kolenboer als iedereen centrale verwarming heeft?

Jan De Block: Jongeren moeten studeren voor wat ze graag doen. Je moet ze niet opzadelen met zaken die ze niet graag doen, want die doen ze dan ook niet goed.

Rudy Heijns: Je zou je vergelijking met die kolenboer kunnen doortrekken naar de zonnepanelen van vandaag. Alles gaat zo snel dat je constant moet studeren om bij te blijven, wie je ook bent.

Ann Doucet: We voeden onze kinderen op om die dingen te doen die ze leuk vinden, waar ze eenrgie uit halen. Dit is ook de manier hoe ze zich later profileren op de arbeidsmarkt.

Sandra Peeters: Een diploma is één zaak, levenslang leren een andere. Werknemer én werkgever moeten inzien dat ontwikkeling rendeert. 

Niki Luyten: Het lukt ook niet altijd bij iedereen zoals we het zouden willen. Daar moeten we leren mee leven.

Jeroen Keymolen: We leven nu met de geenratie Y, d.w.z. Win For Me. Vele jongeren gaan vandaag de dag voor hun eigen zelfontwikkeling en maken keuzes in functie daarvan. Vrijheid en keuze in wat ze doen primeert daarbij, Wij gaan ervan uit dat mensen slechts tijdelijk bij ons komen en blijven.

Ann Doucet: Mensen die 44 jaar dienst bij dezelfde werkgever achter de rug hebben, worden zeldzaam. Wij willen in onze organisatie mensen die 10 jaar kunnen blijven. 

Erik Van den Eynde: Dat wil zeggen dat de inhoud van de functies evolueert en dat je dus mensen nodig hebt die bereid zijn om mee te evolueren, en zich bij te scholen.

Eric Meyers: Kijk naar Renault Vilvoorde: contract verbroken ondanks alles. Je hebt zeker 3 jaar nodig om te excelleren in uw functie. 

anny Heylen: Werkzoekende zijn onvoldoende opgeleid voor de vacatures van vandaag. Meeste losse arbeiders, die tewerkgesteld worden, zijn zeer laag opgeleid en krijgen pas gerichte opleiding wanneer ze tewerkgesteld worden in de bedrijven. Minimum technische bagage is bij de meeste kandidaten niet aanwezig, naar onze ervaring. Zeer veel allochtone arbeiders zijn totaal niet opgeleid en spreken ook onvoldoende Nederlands om veilig tewerkgesteld te worden. Verplicht deze mensen a.u.b. zo snel mogelijk Nederlands te leren.

VRAAG 4

Welke functies zijn vandaag het moeilijkst in te vullen voor de ondernemingen?

Rudy Heijns: Dat zijn zeker verkopers, dat zijn de moeilijkste profielen.

Ann Doucet: Er zijn zeker vandaag de dag vacatures die moeilijk in te vullen zijn, bijvoorbeeld ‘ ervaren ‘ calculators. 

Sandra Peeters: Boekhouders zijn opnieuw terug te vinden via VDAB. Maar een kmo dient natuurlijk nog steeds te investeren in zijn personeelsbeleid en imago als werkgever om goede werkkrachten aan te trekken én te behouden. 

Jeroen Keymolen: Profielen veranderen voortdurend. Beroepen die niet altijd erg sexy of aantrekkelijk zijn, krijgen het alsmaar moeilijker om geïnteresseerden te vinden.

Danny Heylen: Technische functies met ervaring en functies met verantwoordelijkheid, ook functies waarbij extra werkuren moeten gepresteerd worden, zijn en blijven het moeilijkst te vinden. Er is een tekort aan gezond boerenverstand, mensen ook die willen werken. Het klinkt raar maar ik heb de indruk dat we in een verwende maatschappij leven.

Sandra Peeters: Dat klopt voor een deel. Het vangnet is vandaag te groot.

Eric Meyers: Mensen moeten vandaag de job van later voorbereiden.

Erik Van den Eynde: Dat klopt, en het zijn vaak die mensen die zich willen aanpassen, die het meest betrokkenheid vertonen bij hun werk. Dat zijn de profielen waarmee een ondernemer verder wil gaan.

Christophe Eysermans: Er is maar één wetmatigheid: wie zich aanpast overleeft.

Frédéric Achten: Het is toch onthutsend om vast te stellen dat bij de VDAB geen 1/3de ingevuld geraakt voor opleidingen van knelpuntberoepen. We moeten mogelijk strenger zijn en bijvoorbeeld durven zeggen: schorsen als ze geen opleiding volgen.

VRAAG 5

Vakbonden zijn noodzakelijk voor een rechtvaardige verhouding in de relatie tussen werkgevers en werknemers. Soms heb ik evenwel het gevoel dat het wederzijds respect vervangen wordt door een graaicultuur om zoveel mogelijk leden te kunnen winnen. Ik moest er aan denken toen Carrefour zijn beslissing bekend maakte om een aantal vestigingen te sluiten. Als één van de oorzaken van de onhoudbare situatie werd aangehaald dat de werknemers van Colruyt en Delhaize gemiddeld 25 euro per uur kosten en de werknemers bij Carrefour 32 euro per uur. Dit maakt wel een behoorlijk verschil op het einde van de maand. Klopt dit en kan dit?

Erik Van den Eynde: Bij Carrefour zit je natuurlijk met een historisch gegeven, waarbij de verworvenheden bij het eigen vaste personeel niet zo gemakkelijk terug te schroeven zijn.

Frédéric Achten: Het verschil zit in het verschillend paritair comité. 

Sandra Peeters: Dit verhaal bewijst wat we daarstraks vertelden: meer loon alleen maakt niet gelukkig. Er is meer nodig dan geld. Mensen zien graag hun bijdrage aan het succes van een onderneming.. Vakbonden zijn jammer genoeg nog niet mee met deze visie. Trouwens, iemand laten gaan is een zware kost en weegt emotioneel vaak door bij de zaakvoerder. Dat doe je niet zomaar.

Christophe Eysermans: Het wederzijds respect ontbreekt. En dat merk je ook in kleine dingen zoals bijvoorbeeld op tijd op het werk of op een afspraak komen. Respect voor elkaar is cruciaal voor een goede samenleving.

Jan De Block: Respect moet er inderdaad van beide kanten zijn. Bedrijven moeten hier ook in investeren. 

Danny Heylen: Vakbonden halen het onderste uit de kan, anders wordt er meteen gedreigd met stakingen. Akkoord dat het stakingsrecht wettelijk bestaat, maar men zou wel rekening moeten houden met de economische situatie. Bedrijven willen winsten voor hun investering, anders kunnen investeerders beter met hun geld op de beurs gaan spelen. Vakbonden moeten ook durven mee knopen door te hakken. Kijk maar eens naar het dossier Opel. Dit is ook niet goed voor de werknemers. Vakbonden blijven maar hoop geven. Maak daar een afgesloten hoofdstuk van en vooruit met de kar.

Eric Meyers: Het bewustzijn moet op een waardige manier worden gestimuleerd. We moeten professionaliseren. De overheid speelt hier een goede rol in.

Niki Luyten: Het Carrefourverhaal bewijst dat men niet gelukkiger is met meer loon. 

Marc Langbeen: Vakbonden verzieken in vele gevallen de sfeer en zorgen vaak voor inertie bij het bedrijf.

VRAAG 6

Wat kunnen we de bedrijven nog aanraden en is tot op heden in dit panelgesprek onvoldoende of niet aan bod gekomen?

Danny Heylen: Elke opgeleide werknemer is een goede werknemer.

Niki Luyten: Werknemers maken het bedrijf. We hebben iedereen nodig. Het personeel is het belangrijkste kapitaal.

Eric Meyers: Bedrijven moeten iedere job als een knelpuntberoep beschouwen.

Sandra Peeters: Belangrijk voor het succes van een onderneming is dat de zaakvoerder in zijn kracht staat, het goede voorbeeld geeft door zijn talenten optimaal in te zetten. Mensen werken graag voor een baas die zelf uiterst gemotiveerd is. Zijn positieve eenrgie zal dan automatisch afstralen op de rest van het bedrijf.

Jeroen Keymolen: De maatschappij verandert snel. De kmo-leiding moet meegaan met de evolutie en investeren in mensen, want, zoals reeds meermaals gezegd, mensen zijn het belangrijkste kapitaal van een bedrijf.

Jan De Block: Wie met deze trend niet meegaat, gaat er ook onderuit.

Christophe Eysermans: Laat ons het met Obama-taal zeggen: Yes We Can, we work as one.

Marc Langbeen: Ondanks de crisis, ben ik toch optimistisch als men zich maar flexibel opstelt en werknemers met respect behandelt.

Rudy Heijns: Voor mij is dat het sleutelwoord: wederzijds respect.

Frédéric Achten: In het kader van het HR-beleid verandert alles regelmatig. Alle nieuwe toestanden zijn mooi. Maar het bedrijfsleven is veelal nog traditioneel gestructureerd. Voor mij zijn belangrijke sleutelwoorden: luisteren, respect en opleidingen. Zonder dit is het onmogelijk een efficiënt en succesrijk bedrijf te hebben. 

Kevin Stickens: De meeste bedrijven lijden onder een grotere prijsdruk. Toch wil ik iedereen waarschuwen: de laagste prijs is niet altijd de beste koop.

Erik Van den Eynde: In crisistijd is het personeelsbeleid zeer belangrijk, nog belangrijker dan in tijden van redelijke welvaart. Bedrijven hebben er belang bij een goede verstandhouding te realiseren en te bewaren binnen de groep van eigen medewerkers. Bedrijven mogen daar soms best wat meer over nadenken.

Ann Doucet: Interne mobiliteit is ook belangrijk. Daarom: ken uw eigen mensen, gebruik hun talenten, werk aan hun tekortkomingen. Ga niet buiten het bedrijf zoeken wat je reeds in je bedrijf hebt. Veel bedrijven hebben nog veel ongebruikt talent in eigen rangen. 

Wie op basis van adviezen zijn beleid aanpast, verhoogt alleszins zijn kansen op succes.

Interview: Freddy Michiels
Foto’s: Dominique Smet

 

Webdesign Desk02