Hoeveel spendeert een bedrijf aan opleiding en coaching?

Freddy Michiels
Opleidingen & Coaching
Sandra Peeters
7 Miles
Wim De Bruycker
Priority Management
Joost Van de Vijver
Commercieel directeur Syntra AB
Hendrik Hellemans
Coachinghplanet.be
Céline Kesteloot
Opleidingscoördinator Allanta
Ingrid Larik
Flexvia
Annelies Kimpe
Amelior

Moeten de panelleden het belang van opleidingen en trainingen voor een bedrijf nog aantonen? Of vinden bedrijfsleiders het vandaag vanzelfsprekend om opleidingen en trainingen te organiseren, voor hun personeel, maar ook voor zichzelf? Hoe belangrijk zijn de budgetten die een bedrijf aan opleiding spendeert?

De panelleden wisselden ook van mening over de noodzaak om opleidingen te verstrekken in soft skills.
Volgens Wim De Bruycker zien de meeste bedrijven het nut van opleiding en coaching wel in. Céline Kesteloot ziet een tendens dat er steeds meer in de mensen zelf geïnvesteerd wordt. "Bedrijven vinden het heel belangrijk om hun mensen te behouden, niet meer alleen met een loonpakket, maar ook met een ontwikkelingsplan. De doorgroeimogelijkheden worden op die manier in de kijker gezet", stelt ze.

Opleiding is ook en vooral bij starters belangrijk

Volgens Sandra Peeters zijn bedrijven bereid te investeren wanneer de ROI kan aangetoond worden. Zij stelt verder dat de tijd van klassikale trainingen wel voorbij is. Voor Hendrik Hellemans zien grote bedrijven zeker het nut in van trainingen en opleidingen, maar ligt het bij kleine kmo's soms wat moeilijk, zeker wanneer de bedrijfsleider nog een echte autocraat is die stelt dat hij zijn personeel zelf wel zal opleiden. Volgens Annelies Kimpe hebben bedrijven die nog volop bezig zijn met het rekruteren geen tijd om opleidingen in te plannen. Zij wordt hierin tegengesproken door Wim De Bruycker die stelt dat jonge bedrijven veel eerder naar opleidingen zullen grijpen. Dat geldt ook voor Céline Kesteloot die zegt dat starters eerst kennis moeten vergaren en dat opleiding in deze fase belangrijk is.
Sandra Peeters: "Nieuwkomers in een bedrijf krijgen het grootste deel van hun opleiding van hun collega's, on the job. Wij kunnen die collega's, die de nieuwelingen opleiden, wel begeleiden in het goed overbrengen van hun kennis."
Wim De Bruycker: Dit klop deels. Vergelijk het met zelf leren autorijden van je kinderen. Ze pakken je fouten over. Ik heb een van mijn kinderen zelf leren rijden. Ik rijd daar nu niet graag met mee..."

Klopt het dat gespecialiseerde profielen moeilijk te vinden zijn en dat bedrijven vandaag meer naar de attitude kijken in plaats van naar de specialisatie en zelf voor een gepaste opleiding zorgen?

Joost Van de Vijver: "Dat is zeker het geval. Na werving worden opleidingspartners geraadpleegd om de nieuwe werknemers intern een traject te laten doorlopen."
Hendrik Hellemans: " Petrochemische profielen, ingenieurs e.d. hebben meer behoefte aan opleidingen in soft skills."
De conclusie van het panel is dat bedrijven vandaag niet meer moeten overtuigd worden van de noodzaak van opleidingen en van coaching. Het moeilijkste is de financiering. Budgetten voor opleidingen sneuvelen altijd het eerst als er bespaard moet worden., terwijl – aldus Danny Lauwers – dan net het moment is om in je mensen te investeren. Het vinden van tijd is vaak wel een probleem.
Sandra Peeters: "Wij bieden blits-opleidingen van 2,5 uur aan. Die investeringen willen bedrijven nog wel doen. Niet meer een volledige dag klassikaal. Het is moeilijk om mensen een dag lang in één ruimte te krijgen."
Céline Kesteloot: "Het hangt natuurlijk ook van de bedrijfscultuur af. Als de leidinggevende overtuigd is van het nut van opleiding, wordt er wel tijd voor vrijgemaakt."
Feit blijft dat kortere trainingen meer in trek zijn. Eventueel met een opvolging.
Ingrid Larik: "Ik organiseer 'zoom-rooms', korte momenten om het leerproces te verstevigen op momenten dat de mensen kunnen, bijvoorbeeld maximaal drie kwartier, tijdens de middagpauze. Ik vraag dan wel een stukje voorbereiding. Dat is een andere mindset dan gewoon in de zaal gaan zitten en de leerstof tot zich laten komen."

Met welke steunmaatregelen worden bedrijven aangezet opleidingen te geven?

Opleidingen mogen dan een hap uit het investeringsbudget betekenen. Er bestaan heel wat steunmaatregelen die de uitgaven voor opleiding en coaching verlichten. De panelleden sommen ze op. Zo zijn ze eensgezind over de populariteit van de KMO-portefeuille, maar er komt naar voor dat de werkwijze om de subsidies van de KMO-portefeuille aan te vragen niet eenvoudig is, omslachtig is en tijd vraagt.

De lezers-ondernemers vinden meer informatie om zich aan te melden op http://www.vlaio.be/artikel/registratie-en-aanmelden

Sandra Peeters stipt de mogelijkheid van de sectorfondsen aan. "Elke sector heeft wel een fonds dat soms gratis opleidingen organiseert", zegt ze. Volgens Céline Kesteloot vindt u op vlaio.be ook veel steunmaatregelen terug. "Ook ledenverenigingen steunen of geven korting", stelt ze.
Annelies Kimpe: "Als lid van Amelior krijg je automatisch korting op open of op in company trainingen, alsook een aantal andere voordelen."
Wim De Bruycker: "Het ESF (Europees Sociaal Fonds) is een kluwen, maar er zijn specialisten die dat voor een bedrijf regelen voor een vaste fee. Dat heeft veel succes."
Ingrid Larik: "De Koning Boudewijnstichting is minder gekend, maar stelt bepaalde budgetten ter beschikking voor innovatie. En dan heb je nog de Sociale Innovatiefabriek wanneer je je innovatie kan koppelen aan bepaalde doelgroepen. Je moet echt uit je doppen kijken.

 

Webdesign Desk02